Girne Üniversitesi 2021 Yılı Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları
Eklenme Tarihi: 07 Nisan 2021, 14:12

Üniversitemiz 2021 yılı Akademik Yükseltme Başvuruları 03-31 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda Üniversitemiz web sayfasında da yer alan Girne Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınacaktır. Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamış olan Öğretim üyeleri ve elemanlarının digital olarak hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını en geç 31 Mayıs 2021 saat 17:00’ye kadar Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu Üyelerine göndermeleri, ayrıca başvuru dosyasını basılı klasör şeklinde rektörlüğe iletilmeleri gerekmektedir Dosyaların her bir komisyon üyesine ayrı ayrı olmak üzere elektronik olarak iletilmesi gerekmektedir. Başvuru dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Tüm değerli Dekanlarımızın, Enstitü Müdürlerimizin, Yüksek Okul Müdürlerimizin, Meslek Yüksek Okulu Müdürlerimizin, Hazırlık Okulu Müdürlerimizin, Koordinatörlerimizin ve tüm Öğretim Elemanlarımızın gereği için bilgilerine rica ederim.

Akademik Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri

  1. Prof. Dr. Rüveyde Bundak (ruveyde.bundak@kyrenia.edu.tr)
  2. Prof. Dr. Mehmet Altınay (mehmet.altinay@kyrenia.edu.tr)
  3. Prof. Dr. Candan Özoğul (candan.ozogul@kyrenia.edu.tr)
  4. Prof. Dr. Levent Kayrın (levent.kayrin@kyrenia.edu.tr)