Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları-Çocuk Alerji İmmunoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK: “Aşılama Her Çocuk İçin Yaşamsaldır”
Eklenme Tarihi: 26 Nisan 2017, 07:39


Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Alerji İmmunoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, Avrupa Aşı Haftası dolayısıyla “Çocukluk Çağı Bağışıklama Programı” konusunda bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ ) Avrupa Birimi tarafından Nisan ayının son haftasının Avrupa Aşı Haftası olarak ilan edildiğini hatırlatan Doç. Dr. ÇELİK, “Aşı Haftası”nın hedefinin; “Sağlık personelinin aşılama hizmetleri konusunda duyarlılığının artırılması, toplumun aşılanma konusunda farkındalığının arttırılması, aşı programına yeni eklenen aşılara toplumun dikkatinin çekilmesi, gelinen başarılı düzeyin devam ettirilmesi ve erişkinlerde aşılanma talebinin artırılması” olduğunu belirtti.

Aşılar, Halk Sağlığı Alanında Yaşanan En Büyük İlerleme Araçlarıdır

“Aşılar; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların öldürülerek, hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak yada bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinlerin) yada hücre yapıları etkilerinin ortadan kaldırılarak, sağlam kişilere hastalık oluşmaması için verilen biyolojik maddelerdir.” diyen ÇELİK, aşılamanın, ölü yada etkisi azaltılmış bu maddenin vücuda uygun miktarlarda verilmesi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aşıların En Önemli Etkilerinden Birisi Toplumsal Bağışıklıktır

Aşıların, halk sağlığı alanında yaşanan en büyük ilerleme araçları olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir olan aşıların, bebeği bulaşıcı hastalıklardan koruduğunu, hastalık geçirmeden bağışıklık kazanmasını sağladığını belirtti. “Aşılar, aşı olanları korumanın yanı sıra, hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere de yayılmasını önlemektedir.” diyen ÇELİK, bu nedenle aşıların en önemli etkilerinden birisinin dolaylı etki olarak adlandırılan “toplumsal bağışıklık” olduğuna dikkatleri çekti.

“Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedirler. Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan, kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır.” şeklinde konuşan Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde yürürlükte olan Bağışıklama Programının amacı aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Ülkemizde aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş, buna bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Böylelikle dünyada birçok ülkenin başaramadığı yüksek aşılama hızlarına ulaşılmıştır. Bu program difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci (polio), kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit-B, hepatit-A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B ve Streptococcus pneumoniae ‘nın neden olduğu hastalıkları kapsamaktadır.”

Toplum Sağlığı İçin Aşılama Eksiksiz Yapılmalıdır

Son iki yılda ülkeler arasındaki göçün artması ile neredeyse eradike edilmiş kızamık, suçiçeği, çocuk felci gibi hastalıkların tekrardan görülmeye başladığını söyleyen ÇELİK, birçok ülkede başarılı aşılama programları ile bu durumun kontrol altına alındığına dikkatleri çekti ve  aşılamanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Uzman Dr. ÇELİK, toplum sağlığının savaş, doğal afetler, göç gibi toplumsal olaylardan etkilenmemesi için aşılamanın eksiksiz yapılması ve bağışıklama programlarına gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesinin hayati önem taşımakta olduğunu vurguladı.

Sağlıklı Ve Hastalıksız Yaşamak Her Çocuğun Hakkıdır

“Ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması, kronik hastalıklar ve kanser vakalarındaki artış, erişkin bağışıklamasının önemini ortaya koymaktadır.” diyen Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, bu konuda gerek çocukluk döneminde temel bağışıklaması yarım kalan, gerekse bağışıklamanın pekiştirilmesi amacıyla ek aşılamalara ihtiyacı olanlar ile yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diğer risk gruplarındaki kişilerin enfeksiyon hastalıklarından korunması hedefleri doğrultusunda aşılma programları yürütülmekte olduğunu ifade etti.

“Sonuç olarak, aşılama her çocuk için yaşamsaldır.” diyen ÇELİK, her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı olduğunu vurguladı ve “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu hakkına saygılı olmak ve çocuklarımızın aşılarını zamanında yaptırmak onların sağlıklı geleceği için atılması gereken en temel adımdır.” dedi.

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-Çocuk Alerji İmmunoloji Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, Avrupa Aşı Haftası dolayısıyla “Çocukluk Çağı Bağışıklama Programı” konusunda bilgi verdi.

Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ ) Avrupa Birimi tarafından Nisan ayının son haftasının Avrupa Aşı Haftası olarak ilan edildiğini hatırlatan Doç. Dr. ÇElİK, “Aşı Haftası”nın hedefinin; “Sağlık personelinin aşılama hizmetleri konusunda duyarlılığının artırılması, toplumun aşılanma konusunda farkındalığının arttırılması, aşı programına yeni eklenen aşılara toplumun dikkatinin çekilmesi, gelinen başarılı düzeyin devam ettirilmesi ve erişkinlerde aşılanma talebinin artırılması” olduğunu belirtti.

Aşılar, Halk Sağlığı Alanında Yaşanan En Büyük İlerleme Araçlarıdır

“Aşılar; insan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri vb. mikropların öldürülerek, hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak yada bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinlerin) yada hücre yapıları etkilerinin ortadan kaldırılarak, sağlam kişilere hastalık oluşmaması için verilen biyolojik maddelerdir.” diyen ÇELİK, aşılamanın, ölü yada etkisi azaltılmış bu maddenin vücuda uygun miktarlarda verilmesi ile gerçekleştirildiğini ifade etti.

Aşıların En Önemli Etkilerinden Birisi Toplumsal Bağışıklıktır

Aşıların, halk sağlığı alanında yaşanan en büyük ilerleme araçları olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, ucuz, etkili ve kolay uygulanabilir olan aşıların, bebeği bulaşıcı hastalıklardan koruduğunu, hastalık geçirmeden bağışıklık kazanmasını sağladığını belirtti. “Aşılar, aşı olanları korumanın yanı sıra, hastalığın toplumda aşı olmamış bireylere de yayılmasını önlemektedir.” diyen ÇELİK, bu nedenle aşıların en önemli etkilerinden birisinin dolaylı etki olarak adlandırılan “toplumsal bağışıklık” olduğuna dikkatleri çekti.

“Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşamalarında çok sıkı kontrolden geçmektedirler. Ülkemizde kullanılan aşılar, Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve onaylanan, kurallarına uygun üretilmiş ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilmiş aşılardır.” şeklinde konuşan Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Ülkemizde yürürlükte olan Bağışıklama Programının amacı aşı ile korunulabilir hastalıkların ve bu hastalıklardan kaynaklanan sakatlık ve ölümlerin engellenmesidir. Ülkemizde aşılama kapsayıcılık hızları gittikçe yükselmiş, buna bağlı olarak aşı ile korunulabilir hastalıkların morbidite ve mortalite hızlarında belirgin düşüşler olmuştur. Böylelikle dünyada birçok ülkenin başaramadığı yüksek aşılama hızlarına ulaşılmıştır. Bu program difteri, boğmaca, tetanoz, çocuk felci (polio), kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit-B, hepatit-A, suçiçeği, hemofilus influenza tip B ve Streptococcus pneumoniae ‘nın neden olduğu hastalıkları kapsamaktadır.”

Toplum Sağlığı İçin Aşılama Eksiksiz Yapılmalıdır

Son iki yılda ülkeler arasındaki göçün artması ile neredeyse eradike edilmiş kızamık, suçiçeği, çocuk felci gibi hastalıkların tekrardan görülmeye başladığını söyleyen ÇELİK, birçok ülkede başarılı aşılama programları ile bu durumun kontrol altına alındığına dikkatleri çekti ve  aşılamanın öneminin bir kez daha ortaya çıktığını belirtti. Uzman Dr.ÇELİK, toplum sağlığının savaş, doğal afetler, göç gibi toplumsal olaylardan etkilenmemesi için aşılamanın eksiksiz yapılması ve bağışıklama programlarına gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesinin hayati önem taşımakta olduğunu vurguladı.

Sağlıklı Ve Hastalıksız Yaşamak Her Çocuğun Hakkıdır

“Ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması, kronik hastalıklar ve kanser vakalarındaki artış, erişkin bağışıklamasının önemini ortaya koymaktadır.” diyen Doç. Dr. Nilüfer GALİP ÇELİK, bu konuda gerek çocukluk döneminde temel bağışıklaması yarım kalan, gerekse bağışıklamanın pekiştirilmesi amacıyla ek aşılamalara ihtiyacı olanlar ile yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diğer risk gruplarındaki kişilerin enfeksiyon hastalıklarından korunması hedefleri doğrultusunda aşılma programları yürütülmekte olduğunu ifade etti.

“Sonuç olarak, aşılama her çocuk için yaşamsaldır.” diyen ÇElİK, her çocuğun sağlıklı ve hastalıksız yaşama hakkı olduğunu vurguladı ve “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bu hakkına saygılı olmak ve çocuklarımızın aşılarını zamanında yaptırmak onların sağlıklı geleceği için atılması gereken en temel adımdır.” dedi.