Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan ŞAHİN: “Ebelik Bilim Ve Sanatın Birleştiği Bir Sağlık Disiplinidir”
Eklenme Tarihi: 22 Nisan 2017, 10:39

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan ŞAHİN, 21-28 Nisan Ebeler haftası dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Ebelik mesleğinin, insanlık tarihi kadar eski bir meslek olduğunu belirten ŞAHİN, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ebelik Konfederasyonu ebeliği gebelikte, doğumda ve doğum sonrasında, kadının tüm sağlık süreçlerinde, gerekli bakım ve danışmanlıklarını yapan, normal doğumları, kendi sorumluluğunda yaptıran, kadın sağlığına ilişkin tüm riskleri iyi tanıyan ve bu riskleri gördüğü durumda nereye yönlendireceğini iyi bilen sağlık profesyoneli olarak tanımladığını ifade etti. Türkan ŞAHİN: “Ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş bir sağlık disiplinidir”, dedi.

Ebelik Destekleyici, Koruyucu Sağlık Hizmetleri Üzerinde Temellenmiştir

“Ebeliğin en önemli özelliği görev alanının destekleyici, bakım verici ve koruyucu sağlık hizmetleri üzerine temellenmesidir”, şeklinde konuşan Şahin, ebelerin, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinde; gebelik öncesi dönemde, gebeliğe hazırlık eğitimi ile anne babalığa ve doğuma hazırlık programlarının hazırlanmasını ve yürütülmesini sağladığını belirterek devamında şunları kaydetti; “Ebeler, normal gebe izlemini yapar, riskli durumları tespit eder ve gerekli önlemleri alarak sevk eder. Doğum sürecini yönetir, doğum sırasında anne ve bebeğin sağlığını izler, acil durumlarda tedbir alır, doğum sonrası dönemde yeni doğanın ilk bakım ve muayenesini yapar. Gerektiğinde resütasyonu gerçekleştirir.

Ebelik Kadının İçindeki Annelik Ruhundan, Merhametten, Şefkatten Beslenir

0-6 yaş çocuk izlemini yapar, gebelik, doğum, yeni doğan bakımı, aile planlaması konularında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verir. Bütün bu bilimsel tanımlamalar bir yana ebelik kadının içindeki annelik ruhundan, merhametten, şefkatten beslenen bir sanattır. Ebeler doğumun ve doğurganlığın kutsallığını, bedenin ve bebeğin gücünü bilen, bunu anneye aktaran kişilerdir. Anneye samimi bir şekilde “hadi yapabilirsin, sen güçlüsün” mesajını veren, onları onaylayan, yönlendiren kişilerdir. Sağlıklı bir annenin sağlıklı bir toplum demek olduğunu bilen kişidir ebe.”
Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin, DSÖ ve UNİCEF’in, “21.Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Hedefleri”nden “Yaşama Sağlıklı Başlaması Hedefi”nin gerçekleştirilmesinde ebelik mesleğini vurguladığını ve Uluslararası Ebelik Federasyonu (ICM) ile yaptığı çalışmalar ile mesleği sağlamlaştırma, ilerletme adına çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek; ICM’nin de, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF ile yaptığı çalışmalar ile Milenyum Kalkınma Hedeflerinden olan anne ve bebek ölümlerinin azaltılması hatta hiç olmaması, cinsel yolla bulaşan hastalıkların azaltılmasında çok daha fazla ebelere ihtiyaçlarının olduğu üzerinde önemle durmakta olduğunu ifade etti.

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Başhemşiresi Türkan Şahin açıklamasına, kendisi de bir ebe olan Ina May GASKIN’in kitabından bir alıntıyla son vererek, 21-28 Nisan Ebeler Haftasını kutladı: “Ebeleri yok ettiğinizde kadınlar arasında paylaşılan ve bir grup cerrahın, erkek kadın doğumcuların, bir araya getiremeyecekleri derin bir bilgi birikimini de yok etmiş olursunuz, çünkü cerrahlar ve tıbbi eğitim almış doktorlar dünyasındaki doğum ile duygudaş kadınlar arasındaki doğum, fizyolojik olarak aynı şekilde gerçekleşmez”.