Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu Toplantısı’na Çağrı
Eklenme Tarihi: 23 Eylül 2014, 12:49
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:44

Ref. No. : DF-YKK.2014/2015 01.01 Ç 23.09.2014

Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu Toplantısı’na Çağrı: 1

Gönderen: Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ
Gönderilenler:
Sn :
1- YDÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı ve MYO Müdürü Kpt. Hilmi ŞAHLI
2- Güverte Bölüm Başkanı Kpt. Uğur TEMEN
3- Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölüm Başkanı Hüseyin MERAY
4- Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Kemal ÖZGÜÇ
5- Kpt. Timur BOŞNAK
6- Baş Mühendis Mahmut CEMMEDO
7- Kpt. Mehmet Emin DEBEŞ
8- Öğrenci İşleri Daire Başkanı Gülden A. BOZ
9- Güner BUĞRAHAN
10- Pınar SHARGHI
11- Ayça GÜLFİDAN
12- Dr. Gülsün BEKTAŞ

Fakülte Yönetim Kurulu’nun 2014-2015 ders yılı 1. olağan toplantısı 24.09.2014 tarihinde aşağıdaki gündemle yapılması uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ
Denizcilik Fakültesi Dekanı

Toplantı Yeri : Fakülte Dekanlığı
Toplantı Tarihi : 24.09.2014, Çarşamba Saat : 10.30
Gündem :
1- 2014-2015 Güz öğretim döneminin başlaması
a) Yakın Doğu Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
b) Girne Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
2- Genel konular.