Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu Toplantısına Çağrı
Eklenme Tarihi: 08 Haziran 2015, 14:42
Son Güncelleme Tarihi:06 Aralık 2016, 11:44

Denizcilik Fakültesi Yönetim Kurulu Toplantısı’na Çağrı: 8

Gönderen: Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ
Gönderilenler:
Sn :

 1. YDÜ Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Kpt. Hilmi ŞAHLI
 2. Güverte Bölüm Başkanı Kpt. Uğur TEMEN
 3. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Bölüm Başkanı Hüseyin MERAY
 4. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Kemal ÖZGÜÇ
 5. Pınar SHARGHI
 6. Kpt. Timur BOŞNAK
 7. Baş Mühendis Mahmut CEMMEDO
 8. Kpt. Mehmet Emin DEBEŞ
 9. Güner BUĞRAHAN
 10. Dr. Gülsün Bektaş
 11. Kpt. Caner Özbilgiç

Fakülte Yönetim Kurulu’nun 2014-2015 ders yılı 8. olağan toplantısı 09.06.2015 tarihinde aşağıdaki gündemle yapılması uygun görülmüştür.
Bilgi ve gereğini saygılarımla rica ederim.

Prof. Dr. Mustafa ALTUNÇ
Denizcilik Fakültesi Dekanı

Toplantı Yeri : Fakülte Dekanlığı
Toplantı Tarihi : 09.06.2015, Salı Saat :10:00

 1. Dönem sonu konuları
 2. Diploma töreninin hazırlıkları
 3. Disiplin konularının karara bağlanması
  Serbest madde.