Denizcilik Alanında Dünyanın En Önemli Kurumları Arasında Yer Alan Girne Üniversitesi ve İtalya Merkezli The Stazione Zoologica Anton Dohrn, Akdeniz’in Ekosistemini Korumak İçin İş Birliği Yapacak
Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2024, 08:47


Denizcilik alanında dünyanın en önemli üniversitelerinden Girne Üniversitesi ile deniz biyolojisi ve ekolojisi alanlarında dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden The Stazione Zoologica Anton Dohrn arasında iş birliği protokolü imzalandı!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nnin denizcilik alanındaki tek fakültesini bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi, Akdeniz’deki ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla yürütülecek bilimsel araştırmalarda İtalya merkezli The Stazione Zoologica Anton Dohrn ile iş birliği yapacak.

İki kurum arasında imzalanan “Genel Eğitim ve Araştırma” alanlarında imzalanan iş birliği protokolü ile çevrenin korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, deniz organizmalarına ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan ortak araştırma projeleri yürütülecek. Doğu Akdeniz habitatları ve ekosistemlerindeki deniz istilacısı yabancı türler üzerinde araştırmalar yürüterek bilgi akışının teşvik edilmesini de amaçlayan iş birliği protokolü ile yenilikçi bilimsel çalışmalar ortaya konulması hedefleniyor. Akdeniz’in özellikle son yıllarda istilacı türlerin tehtidi aldında olduğu düşünüldüğünde imzalanan iş birliği protokolü çok daha önem kazanıyor.

Merkezi, İtalya’nın Napoli kentinde bulunan ve biyoloji alanında temel araştırmalara adanmış bir araştırma enstitüsü olan Stazione Zoologica Anton Dohrn, biyokimya, moleküler biyoloji, nörobiyoloji, hücre biyolojisi, deniz botaniği, moleküler bitki biyolojisi, bentik ekoloji ve ekofizyoloji alanlarında imza attığı disiplinlerarası çalışmaları ile öne çıkıyor.
Girne Üniversitesi ise Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi ile denizcilik alanında dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.


Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Bu protokol, mümkün kılacağı çok yönlü bilimsel araştırmalarla her iki kurumun güçlerini birleştirerek Akdeniz’i korumaya hizmet edecek uluslararası bir bilgi ağı oluşturacak.”
The Stazione Zoologica Anton Dohrn ile imzaladıkları iş birliği protokolünün Akdeniz’de çevrenin, biyoçeşitliliğin ve ekosistemin korunması için önemli bilimsel araştırmalar yapılmasını sağlayacağını vurgulayan Girne Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlkay Salihoğlu, “Bu protokol, mümkün kılacağı çok yönlü bilimsel araştırmalarla, her iki kurumun güçlerini birleştirerek Akdeniz’i korumaya hizmet edecek uluslararası bir bilgi ağı oluşturacak” dedi.

Girne Üniversitesi’nin imza attığı ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile sahip olduğu bilimsel etkinliğin sonuçlarını büyütme hedefi ile hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Salihoğlu, “The Stazione Zoologica Anton Dohrn ile imzaladığımız iş birliği protokolü de denizel alanlardaki yaşam döngüsünü korumaya yönelik pek çok araştırmanın ortaya çıkmasına olanak sağlayacak” ifadelerini kullandı.