Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi

“Denizcilik tarihi ve kültürel mirası alanında dünyada söz sahibi olmayı hedefliyoruz.”
Başta ülkemiz kültürüne ve akademik camiasına büyük bir katkı sağlayacağına olan inancımızla yola çıkan Girne Üniversitemiz özellikle denizcilik tarihi ve kültürel mirası alanında dünyada söz sahibi olmayı hedeflemektedir. Yakın Doğu Üniversitesi ile ortaklaşa kuruluş çalışmalarını sürdürdüğümüz Denizcilik Müzesi ile birlikte Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi’nin birbirlerini tamamlayıcı çok önemli bir işlevi yerine getireceğine inanmaktayım ve bu bana büyük bir mutluluk vermektedir.

Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezinin başlıca hedefleri; denizcilik tarihi alanında her türlü araştırmanın yapılması ve bilimsel verilerin elde edilmesi, bu konuda çalışan akademisyenlerin ve araştırmacıların eserlerinin yayımlanması ve tanıtılması, ulusal ve uluslararası ortak projelerin üretilmesi, denizcilik kültürel mirasımızın korunması konusunda ulusal duyarlılığımızın gelişimine katkı sağlanması olacaktır. Bununla birlikte, Merkezin lisans ve lisansüstü düzeyde Denizcilik Tarihi ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek, çalışma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak, denizcilikle ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir ihtisas arşiv-kütüphanesi oluşturmak, Denizcilik Tarihi ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliğinde bulunmak gibi görevleri de üstlenecektir. Merkez, İstanbul Deniz Müzesi Müdürlüğü görevinde bulunmuş, deniz tarihi konusunda birçok kitabı yayımlanmış, özelikle denizcilik kültürü ve tarihi konusunda halen aktif olarak ulusal ve uluslararası kurumlarda birçok görevi sürmekte olan, Türkiye’deki önemli deniz tarihçilerinden biri olan ve bilgi birikimi ve tecrübesi, Girne Üniversitemiz ve Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezine çok değerli katkılar sağlayacak E. Dz. Kurmay. Albay Ali Rıza İşipek yönetiminde kurularak işlevini sürdürmektedir.