Yönetim Kurulu

  • Doç. Mehmet Fatih HÜSEYİNOĞLU
  • Yard. Doç. Dr. Pınar SHARGHI
  • Yard. Doç. Dr. Serkan SANCAK
  • Dr. Mehmet Baki YOKEŞ
  • Dr. Volkan DEMİR
  • Yaprak ARDA (MSc)

Bilimsel Danışma Kurulu

  • Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU
  • Prof. Dr. Aysel KARAFİSTAN
  • Prof. Dr. İzzet Deniz ÜNSALAN
  • Doç. Mehmet Fatih HÜSEYİNOĞLU