8/01/2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
Eklenme Tarihi: 01 Şubat 2022, 10:58
Son Güncelleme Tarihi:03 Mart 2022, 10:10

Karar Tarihi    : 28 Ocak 2022
Toplantı Sayısı : 2022/1
Karar Sayısı     : 2022/1

Üniversitemizin Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU başkanlığında toplanmış; yapılan görüşmeler sonunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.

Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu 28 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

1- 2021-2022 Güz Döneminin sonlandırılması amacıyla tüm akademik birimlerimiz en geç 04 Şubat 2022 tarihine kadar not girişleri, dönem sonu dosyaların tamamlanması, mezunların öğrenci işleri ile koordineli bir şekilde işlemlerinin tamamlanmasına,

2- 2021-2022 Bahar Dönemi ders planlamasının başlamasına; Bu kapsamda;

A.İlgili merciler tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar 2021-2022 Güz Döneminde uygulanan ve başarılı olunan eğitim modeli korunarak Bahar Döneminde de aynı esaslarda devam edilmesine,
b.Rektörlükçe gönderilen Bahar Dönemi planlamalarının yapılmasına,
c.Ders programlarının hazırlanmasına,
d.Seyrekleştirme kurallarına uyulmasına,
e.Ders planlamalarında % 40 çevrimiçi, % 60 yüzyüze olacak şekilde yapılmasına,
f.Derslerde haftalık antijen kontrollerinin öğretim elemanları tarafından yapılmasına,
g.Ders saatlerinin 30 dakika yapılıp 20 dakika teneffüs yapılmasına,
h.Haftalık dört saat olan derslerin 2+2 saate bölünerek farklı günlerde planlanmasına
i.Haftalık üç saat olan derslerin 2+1 saate ikiye bölünerek farklı günlerde planlanmasına,
j.Ders saatlerinin gün içine yayılarak 08.30’da başlayıp 18:00’ kadar sürmesine,
k.Gerekli hallerde Cumartesi günlerine de ders planlanmasına,
l.Çevrimiçi yapılan derslerin geçerlilik ve güvenirliğin sağlanma şekli hususunda rapor yazılmasına,

3- Akademik personel performans değerlendirmesinde yayın performansının 50 puan altı olan akademik personelin ilgili akademik birimlerce uyarılarak yayın yapmaları hususunda gereken önem ve hassasiyetin gösterilmesine,

4- Doç. Dr. Nilüfer Galip Çelik ile Doç. Dr. Akbar Abbasi’nin profesörlük dosyalarının uygunluğuna ve yapılacak olan ilk senato toplantısına havale edilmesine,

5- YÖK’ün yapmayı planladığı 2020-2021 Akademik Yılı denetlemelerine hazırlıkların yapılmasına,

Bu bağlamda aşağıda belirtilen hususların tamamlanmasına;

a.Online dosyaların, Akademik İşler Koordinatörü/Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eser Gemikonaklı ile irtibata geçilerek “excel” dosyalarının tamamlanmasına,
b.Fakülte Kurul Defteri ve Fakülte Yönetim Kurulu Defterlerinin Rektörlük tarafından gönderilen örneğe uygun hazırlanması.
c.2020-2021 Akademik Yılı için, yüzyüze eğitimde olduğu gibi hazırlanan dönem sonu dosyalarının online eğitim için de benzeri aşağıdaki maddeleri içerecek şekilde hazırlanarak teslimine,
i. Ders izlencesi
ii. Katılım Dokümanı (Google Meet üzerinden gerçekleştirilen canlı ders anlatımlarında toplantı kayıtlarına düşen dosya kullanılabilir)
iii. Değerlendirme sonuçlarını içeren doküman (Her etkinlik için ayrı olarak hazırlanacaktır)
iv. Dönem sonu değerlendirme sonuçlarını içeren doküman (Tüm etkinliklerin sonuçlarının bir dosyada verildiği ve harf notunu da içeren dosya)
v. Değerlendirme soruları
vi. Değerlendirme cevapları
d.Özellikle, yukarıdaki maddelerden ii, iii ve iv e uygun olarak hazırlanan dokümanlar dersi veren öğretim elemanı tarafından imzalanıp teslim edilmesine,
e.Birim yöneticilerinin bu konuda gerekli hassasiyeti ciddiyetle göstermelerine,
f.Öğrencinin başarı durumunu belirlemek için gerçekleştirilen etkinliklerin güvenirliği ve geçerliliğinin ders bazında raporlanmasına,
g. İlgili raporlar, birim üst yöneticisi tarafından imzalanıp Akademik İşler Birimine teslim edilmesine ve aynı zamanda, ilgili dokümanların paylaşımlı dosyaya yüklenmesine,

6- Öğrenciler tarafından yanıtlanan öğrenci memnuniyeti ölçeğine göre öğrenci memnuniyetinin artırılması amacıyla hem akademik ve hem de idari konularda gerekli çalışmaların yapılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.