29.07.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
Eklenme Tarihi: 03 Ağustos 2022, 13:52

Karar Tarihi: 29 Temmuz 2022

Toplantı Sayısı: 32

Karar Sayısı: 32

Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU başkanlığında 29 Temmuz  2022 tarihinde çevrimiçi toplanıp, yapılan görüşmeler sonunda;

  1. Üniversite tüm programlarda var olan dersler ile ders içeriklerin 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde güncellenmesi ve Doç.Dr.Eser Gemikonaklı’nın, akademik birimler tarafından bu kapsamda oluşturulacak dersler ve içerikleri konusunda koordinatör olarak görevlendirilmesine,
  2. Girne Üniversitesi Önlisans ve Lisan Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM, “Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar” kapsamında “Ders Alma Esasları”nın başlığı altındaki 18 nci Maddenin 5, 6 ve 8’nci ve seçimlik derslere ait 13 fıkralarının EK-1’de belirtildiği şekilde değiştirilmesine,
  3. 24 Haziran 2022 tarihinde Yönetim Kurulu Kararlarında yer alan “2022-2023 Güz Dönemi programlarına yönelik olarak derslerin ve akademik kadro planlamalarının yapılması” konusu kapsamında 2022-2023 Güz Dönemi Ders Programlarının ve Dersliklerinin planlanabilmesi için akademik birimlerden Rektör yardımcısı Prof.Dr.Gökmen Dağlı’ya, akademik personel ihtiyaçlarının ise Prof.Dr.Rüveyde Bundak’a ivedi olarak bildirilmesine,
  4. Üniversitemizin “Ulaşım Malzemeleri ve Teknolojisi” ve “İnovasyon Dönüşüm ve Geliştirme Araştırmaları Dergisi” başlıklı dergilerinin ilk sayılarının Eylül ayında yayınlanabilmesi için konu ile ilgili öğretim elemanlarımızın İngilizce bilimsel makale hazırlayıp gönderilmesi konusunda tüm akademik birimlerce planlama yapılmasına ve yapılan planlamaların Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Gökmen Dağlı’ya en geç 08 Ağustos 2022 tarihine kadar bildirilmesine,
  5. 27 Temmuz-05 Ağustos 2022 tarihleri arasında öğrenci tercihleri döneminde fakültelere öğrenci işlerinden gönderilen sorulara ivedi cevap verilebilmesi amacıyla her akademik birim sorumlularını tespit ederek Genel Sekreter Fehmi Tokay Hocamıza bildirmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.