29.04.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
Eklenme Tarihi: 09 Mayıs 2022, 14:00
GİRNE ÜNİVERSİTESİ

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Karar Tarihi    : 29 Nisan 2022

Toplantı Sayısı : 29

Karar Sayısı     : 29

 

Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof.Dr.İlkay SALİHOĞLU başkanlığında 29 Nisan 2022 tarihinde toplanmış; yapılan görüşmeler sonunda;

  1. Üniversitemizin 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi Mezuniyet Günlerinin Rektörlük adına Prof.Dr.Rüveyde Bundak tarafından düzenlenmesine ve akademik takvime uygun olarak yapılmasına,
  2. 2021-2022 Ders yılı Güz ve Bahar dönemlerinin eksiksiz tamamlanabilmesi için tam zamanlı, yarı zamanlı ve saat ücretli tüm öğretim elemanlarımızın “Dönem Sonu Dosyalarının” Üniversite Denetleme Heyetine ve Arşive teslimini takiben yıllık izinlerini kullanabilmelerine,
  3. 2020-2021 ders yılı YÖK Denetiminde belirtilen konulara uyum için Üniversitemizin “Akademik Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği” ile “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”nin EK-1’de belirtilen şekilde mevzuat değişikliğine,
  4. Üniversitemiz Elektrik-Elektronik, Fizik ve Kimya vb. Laboratuvarlarının etkin kullanılması amacıyla malzeme envanter sayımı yapılmasına ve tam zamanlı laboratuvar sorumlularının belirlenmesine,
  5.  Üniversite’mizde “Transportation Materials and Technology” ile “Journal of Innovation Transformation and Development Resarch” (multidisipliner) adlı iki adet bilimsel araştırma dergisinin yayın sürecine başlaması için gereken hazırlıkların yapılmasına,
  6. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde mevcut iki tane program ile Turizm Fakültesinde mevcut bir programın YÖK’ün 2022 yılında yürürlüğe konmasına karar vermiş olduğu 02.01.2020 tarihli yazısında belirtilen program isimlerine uyum sağlanması amacı ile     GÜ (1) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlı İşletme Yönetimi adının “Uluslararası İşletme Yönetimi” ve Bankacılık ve Finans Programı adının “Finans ve Bankacılık”,           (2) Turizm Fakültesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliğinin ise “Turizm İşletmeciliği” olarak değiştirilmelerine,
  7. GÜ tüm Akademik Birimlerinde 2022-2023 Akademik yılı Güz dönemi öğretim elemanı ihtiyaçlarının belirlenip duyurulmasına,
  8. Üniversite’mizin tüm akademik birimlerinde hangi programlarda akreditasyonlar ile üyeliklerinin alınması ve geliştirilmesi gerektiği konusunda çalışmaların yapılıp stratejilerin belirlenmesi amacıyla gerekli faaliyetlerin başlatılması kapsamında akreditasyon komisyonun başına Doç.Dr.Ahmet Zaifoğlu’nun atanmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.