24.06.2022 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları
Eklenme Tarihi: 28 Haziran 2022, 10:52


Karar Tarihi: 24 Haziran 2022

Toplantı Sayısı: 31

Karar Sayısı: 31

Üniversite Yönetim Kurulu Rektör Prof. Dr. İlkay SALİHOĞLU başkanlığında 24 Haziran 2022 tarihinde çevrimiçi toplanıp, yapılan görüşmeler sonunda;

  1. 2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi mezuniyet töreni ile 60 yaş üstü öğrencilerimizin resim sergisinin 28 Haziran 2022 tarihinde Salı günü yapılmasına,
  2. 2021-2022 Yaz Okulu döneminde tüm Akademik Birimlerimiz tarafından ders programlarının hazırlanarak derslerin başlamasından önce Rektörlüğe (Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı’ya, gokmen.dagli@kyrenia.edu.tr) bildirilmesine,
  3. Katılımcıların konforu ve hizmetler dikkate alınarak, 2021-2022 Yaz Okulu derslerinin Sağlık Bilimleri Fakültesi binasında yapılması ile öğretim üyesi ve öğrencilere bildirilmesine,
  4. YÖDAK ve YÖK ün aksine bir kararı bulunmadığından, 16 Haziran 2022 KKTC Bakanlar Kurulu kararı da dikkate alınarak, 2022-2023 Akademik Ders Yılında yüz yüze eğitim modeline geçilmesine (Derslerin %60’ı yüz yüze ve mümkün olduğunca tam zamanlı öğretim elemanlarınca ve %40 dersler ise yine mümkün olduğunca yarı zamanlı öğretim elemanları tarafından verilecek şekilde planlanacak şekilde planlanmasına). Pandemi koşullarında önemli bir değişiklik olması halinde ise yüz yüze olmak koşulu ile seyreltilmiş eğitim modeline geçilmesine,
  5. 2022-2023 Güz Dönemi programları derslerinin, yaz süresince Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksek Okullarınca planlanıp en geç 29 Temmuz 2022 tarihine kadar Rektörlüğe (Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı’ya gokmen.dagli@kyrenia.edu.tr ) bildirilmesine. Aynı kapsamda tüm akademik birimlerimizin akademik kadro planlamalarının yapılmasına, her akademik birimimiz akademik kadro ihtiyaçları doğrultusunda 29 Temmuz 2022 tarihine kadar akademik personel alımı talebinde bulunmalarına, bu kapsamda akademik personel tedarik edemeyen akademik birimlerimizin ihtiyaç duyulan öğretim elemanlarını Yakın Doğu Üniversitesi’nden talep edilmesi için Rektörlüğümüze bildirmelerine,
  6. Öğretim Üyesi -Öğrenci önerileri ışığında harf notlarının değerlendirmelerinin daha bilimsel ve belirgin esaslara bağlanabilmesi için 2022-2023 Güz Dönemine başlamadan önce, Eylül ayının ilk haftasında, tüm öğretim elemanlarımıza “Ölçme ve Değerlendirme” içerikli hizmetiçi eğitim düzenlenmesine (Kursa katılanlara verilecek kurs belgesinin “Eğiticinin Eğitimi” kapsamına alınarak yükseltilme ve atanmalarda bu sertifikanın aranmasına),
  7. Etik Kurallar ve Ahlaki Değerlerin öğrencilere uygulanışının nasıl olacağı konusunda Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eser Gemikonaklı hocamızın bir rapor hazırlayarak Rektörlüğe sunmasına,
  8. 30 Haziran 2022 Perşembe günü Üniversite Senato Olağan Toplantısının yapılmasına.

Oy birliği ile karar verilmiştir.