2020 yılı Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları Duyurusu
Eklenme Tarihi: 21 Nisan 2020, 15:39

Girne Üniversitesi 2020 yılı Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları Duyurusu

Üniversitemiz 2020 yılı Akademik Yükseltme Başvuruları 01-29 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda üniversitemiz web sayfasında da yer alan Girne Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınacaktır. Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamış olan Öğretim üyeleri ve elemanlarının digital olarak hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını en geç 29 Mayıs 2020 tarihine kadar Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu Üyelerine göndermeleri gerekmektedir. Dosyalar her bir komisyon üyesine ayrı ayrı olmak üzere elektronik olarak iletilecektir. Başvuru dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Tüm değerli Dekanlarımızın, Enstitü Müdürlerimizin, Yüksek Okul Müdürlerimizin, Meslek Yüksek Okulu Müdürlerimizin, Hazırlık Okulu Müdürlerimizin, Koordinatörlerimizin ve tüm Öğretim Elemanlarımızın gereği için bilgilerine rica ederim.

Akademik Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri

  1. Prof. Dr. Rüveyde Bundak (ruveyde.bundak@kyrenia.edu.tr)
  2. Prof. Dr. Mehmet Altınay (mehmet.altinay@kyrenia.edu.tr)
  3. Prof. Dr. Candan Özoğul (candan.ozogul@kyrenia.edu.tr)
  4. Prof. Dr. Levent Kayrın (levent.kayrin@kyrenia.edu.tr)