19 Şubat 2021 Yönetim Kurulu Kararları / 2020-2021 Ders Yılı Bahar Dönemi Eğitim Uygulamaları
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2021, 14:49
Son Güncelleme Tarihi:08 Nisan 2021, 08:27


Girne Üniversitesi Yönetim Kurulu 19 Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu toplantıda;

 • 13 Ağustos 2020 tarihli T.C. YÖK kararı,
 • 17 Şubat 2021 tarihli T.C. YÖK 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Açıklama duyurusu
 •  KKTC YÖDAK 19 Mart 2020 ve YDK.0.00-217-20/E.24 sayılı 28 Nisan 2020 tarh ve YDK.0.00-223/02-20/E.103.sayılı kararları
 • 7 Şubat 2021 tarih ve YOD.0.00-223/02-21/E.94 sayılı KKTC Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı yazısı ile de bildirilen ve Resmî Gazetede yayınlanan KARAR SAYISI: E.S.(K-l)175-2021 COVID-19 SALGIN! VE İÇİNDE BULUNULAN ŞARTLAR GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULARAK 2020-2021 AKADEMİK YILI BAHAR DÖNEMİ YLE SINIRLI KALMAK KAYDIYLA, KKTC ÜNIVERSITLERINDE KAYIT, EĞİTİ M VE DERS DEVAM KOŞULLARININ DÜZENLENMESİ Bakanlar Kurulu kararları,

dikkate alınarak yapılan değerlendirmede 2020-2021 ders yılı Bahar döneminde:

 1. Covid-19 yayılması sonrası Mart 2020 de yeniden düzenlenip duyurulan Girne Üniversitesi 2020-2021 ders yılı Akademik takviminde değişikliğe gidilmeden uygulanmasına,
 2. Akademik Takvim uygulaması süresince eğitimin sağlıklı yürütülebilmesi için 7 Ekim 2020 tarihli YÖK ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİNDE UYGULANACAK KOVİD-19 TEDBİRLERİNE YÖNELİK KILAVUZ’una titizlikle uyulmasına ve uygulanmasına,
 3. Öğrenci talepleri de dikkate alınarak, tüm teorik derslerin Güz döneminde yürütüldüğü gibi Bahar döneminde de “hibrit” yürütülmesine,
 4. TIP Fakültesi stajyer öğrencilerinin eğitimlerine Güz döneminde olduğu gibi Bahar döneminde de yüz yüze sürdürmesine,
 5. Dişçilik Fakültesi 1 ve 2 sınıfların çevrimiçi, 3 ve 4 sınıfların teorik derslerinin çevrimiçi, uygulamalı derslerin ise 3. sınıflarda 15 Mart 2021 ve 4. sınıflarda 1 Mart 2021 tarihi itibarı ile yüz yüze yapılmasına,
 6. Sağlık bilimleri Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı derslerini Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi, Lefkoşa Nalbantoğlu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Dekanlıkca onaylanan hastanelerde yürütmelerine,
 7. SHMO 1 aylık stajlarını KKTC ve T.C. de Sağlık Meslek Yğksekokulu Müdürlüğünce onaylanan hastanelerde yürütmelerine, Türkiye’de staj imkânı bulamayan öğrencilerin KKTC ye gelip Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesinde stajlarını tamamlamalarına,
 8. Havacılık ve Uzay bilimleri Fakültesi (1) Pilotaj öğrencilerinin uygulamalarının anlaşmalı uçuş okullarında yüzyüze sürdürülmesine (2) Uçak Mühendisliği öğrencilerinin stajlarını uygulamalı veya Fakültenin uygun göreceği yöntemlerle tamamlamalarına,
 9. Denizcilik Fakültesi öğrencilerinin 08.07.2020 tarih VE 75801160-1999-E.42077 sayılı YÖK yazısı Eki’nde uygun görüldüğü belirtilen T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce onaylanmış yöntemlerle kısa ve uzun süreli deniz stajlarını yürütmelerine,
 10. Denizcilik Meslek Okulu öğrencilerinin, 08.07.2020 tarih VE 75801160-1999-E.42077 sayılı YÖK yazısı Eki’nde uygun görüldüğü belirtilen T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünce onaylanmış yöntemlerle kısa ve uzun süreli deniz stajlarını yürütmelerine,
 11. Uygulama ve yaz stajı gerektiren diğer tüm programlarda, Program Yetkili Kurullarının uygun göreceği kabul edilebilir yöntemlerle yürütülmesine,
 12. Salgının seyrine göre YÖK, YÖDAK ve KKTC Bakanlar Kurulu’nun ileriki tarihlerde alacağı kararlar doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılabilmesine,

karar verilmiştir.