Prof. Dr. Süleyman TOLUN

Profesör Süleyman Tolun, 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü'nden yüksek lisans derecesi ile mezun oldu. Aynı yıl araştırma görevlisi olarak Makina Fakültesinde çalışmaya başladı. Doktora eğitimini aynı fakültede 1980 yılında Uçak Yapıları üzerine tamamladı. 1992 yılına kadar tüm akademik unvanlarını Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinde çalışarak aldı. 2007 yılında Kahramanmaraş S. Üniversitesi'ne ücretli izinli olarak geçici görevlendirme ile geçti. Daha sonra Mühendislik Fakültesi dekanlığına atandı. 2011 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'ne gene ücretli izinli olarak geçici görevlendirme ile gitti. Burada Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi dekanı olarak üç yıllığına YÖK tarafından atandı . 2014 yılında Girne Üniversitesi'ne Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nin kurucu dekanı olarak katıldı. 1975-76 döneminde geçici görevle Cleveland, Ohio, Case Western Reserve Üniversitesi'nde bulundu. 1990 yılında Toulouse, Fransa'daki Ecole Nationale Superieure de l'Aeronautique et de l’Espace'e (ENSAE) de izinli olarak misafir araştırmacı olarak bulundu. Fakülte dekanı olarak hizmet verirken İTÜ ve Hava Kuvvetleri Okulunda ve diğer iki üniversitede birçok ders verdi. Araştırma Alanları:

  • Hafif yapılar
  • Uçak ve İnsansız hava aracı tasarımı
  • Rüzgar türbinleri
  • Rotorlu araçlar