Sınıfların Dijital Eğitim Araçları ile Donatılması ve Akıllı Tahta Kullanılıyor Olması, Dijital Pedagojinin Uyguladığı Anlamına Gelmiyor!
Eklenme Tarihi: 14 Ekim 2021, 09:23


Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörlüğü’nün düzenlediği “Dijital Pedagoji Bağlamında Dijital Araçlar: Ders Tasarımı ve İçerik Geliştirme Paneli” ile teknolojinin eğitimde doğru kullanımı tartışıldı

Dijital teknolojilerin günlük yaşamımızda her geçen gün çok daha yoğun bir şekilde kullanılması hayatı dönüştürmeye devam ediyor. Bu dönüşümlerden en önemli alanlarından biri ise eğitim. Çağdaş dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılması ise dijital pedagoji olarak tanımlanıyor. Dijital pedagoji, dijital ortamlarda sadece bilgi aktarımı ile yetinmeyip, diyalog ve tartışma ortamı oluşturma, öğrencilerin kendilerni yansıtabileceği fırsatlar oluşturma, dijital araçların yardımıyla eğitimin hedef kitlesine, niteliğine ve amaçlarına en uygun öğrenme deneyiminin yaratılması anlamı taşıyor. Kısaca sınıfların dijital eğitim araçları ile donatılması ve akıllı tahta kullanılıyor olması tek başına dijital pedagojinin uyguladığı anlamına gelmiyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Teknolojileri ve Bilişim Koordinatörü Doç. Dr. Gülsüm Aşıksoy, düzenledikleri etkinliklerle konuyu tartışmaya açarak, dijital pedagojinin doğru algılanması ve uygulanmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini söylüyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen etkinliklerden biri olan “Dijital Pedagoji Bağlamında Dijital Araçlar: Ders Tasarımı ve İçerik Geliştirme Paneli” de çevrimiçi olarak yapıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Başal’ın konuşmacı olarak katıldığı panel, Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Ders tasarımları kullanılan dijital araçlara göre tasarlanmalı
Panelde, pandemi sürecinde sıklıkla duyduğumuz dijital pedagoji kavramı ele alınırken, çağdaş dijital teknolojilerin öğretme ve öğrenme süreçlerinde kullanılmasının yanı sıra, hangi öğrenme deneyimlerinde hangi dijital araçların kullanılacağı ve hangi aracın hangi öğrenci grubuna uygun olabileceğine dair bilgiler aktarıldı.

Sınıfların dijital eğitim araçları ile donatılmasının ve akıllı tahta kullanılıyor olmasının dijital pedagojinin uyguladığı anlamına gelmediğini vurgulayan Doç. Dr. Ahmet Başal, dijital pedagojinin, ders tasarımının kullanılan dijital araçlara uygun bir şekilde yapılmasıyla uygulanabileceğini söyledi.

Teknolojinin pedagoji odaklı kullanılması gerekiyor
Her gün yeni eğitim teknolojisi araçlarının çıktığını belirten Doç. Dr. Başal, “Eğitimde sadece teknoloji odaklı bir yaklaşım kullanıldığında pedagojik olarak pek çok olumsuz etki yaratabilir. Teknolojinin derslere uygun pedagojik yaklaşımlarla entegre edilmesi, araçtan ziyade pedagoji odaklı bir çerçevede kullanılması gerekiyor. Yoksa hiçbir teknolojik araç, donanım ya da yazılım, sınıflarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen geleneksel anlatımın yerini tutamaz. Herhangi bir derste teknoloji kullanılacaksa, bunun kararının dersin hedef ve ihtiyaçları, öğrenmenin donanımı, okul ve öğrenci olanakları gibi pek çok etken doğrultusunda olması gerekir. Eğer bir derste öğrenme süreci sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyorsa, gereksiz teknoloji kullanımı ancak dersin akışını bozarak öğrenme sürecini bozar” ifadesini kullandı.