Girne Üniversitesi Öğretim Elemanları Dr. Belal Shnaikat, Dr. Emete Toros ve Dr. Ahmet Zaifer Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanmıştır
Eklenme Tarihi: 23 Ocak 2018, 15:07
Son Güncelleme Tarihi:01 Şubat 2018, 14:45


Girne Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan, İktisadi ve İdari Bilimler alanında çalışmaları bulunan Dr. Belal Shnaikat, Dr. Emete Toros ve Dr. Ahmet Zaifer 23 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Yardımcı Doçent Kadrosuna atanmıştır.

Yard. Doç. Dr. Belal Shneikat lisans ve yüksek lisans derecelerini sırasıyla 2005 ve 2008 yıllarında Ürdün Al Balqa’ Applied University’de Bölgesel Planlama bölümünden almıştır. İşletme alanındaki doktora derecesini de Doğu Akdeniz Üniversite’sinden 2016 yılında elde etmiştir. Belal Shneikat’ın örgütsel davranış, mülteciler ve servis sanayisi, eğitim turizmi, iltimasçılık ve adam kayırmacılık konularında SSCI tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 3 makalesi, Scopus tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 1 makalesi ve 2 konferans bildirisi bulunmaktadır. Yard. Doç. Dr. Belal Shneikat Girne Üniversite’sine 2016 yılının Ekim ayında katılmış ve 2018 yılı Ocak ayında Yard. Doç. Dr. derecesine yükseltilmiştir. Başta uluslararası işletme, girişimcilik, işletmeye giriş, yönetim ilkeleri, örgütsel davranış, turizm için matematik, mikro ekonomi ve makro ekonomi olmak üzere İktisadi ve İdari Bilimler fakültesinde dersler vermektedir.

Yard. Doç. Dr. Emete Toros 1996 Yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuş; işletme alanındaki yüksek lisansını Amerika Birleşik Devletleri’nde, eğitiminin ikinci döneminde araştırma görevlisi olarak da çalıştığı University of West Georgia’da 1999 yılında tamamlamıştır. İşletme dalındaki doktora derecesini de İngiltere’de Salford Üniversitesi’nde “Ülke Markalaşması ve İtibar Yönetimi” konusu üzerine yaptığı teziyle 2013 yılında elde etmiştir. SSCI ve Scopus tarafından taranan dergilerde makaleleri bulunmaktadır. Yard. Doç. Dr. Emete Toros’un uluslararası konferanslar ağırlıkta olmak üzere ülke ve şehir markalaşmasıyla ilgili birçok bildirisi bulunmaktadır.

Yard. Doç. Dr. Ahmet Zaifer 2010 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek lisansını 2011 yılında University College London’ın (UCL) Uluslararası Kamu Politikası bölümünde tamamlamıştır. Ekonomi Politikaları alanındaki doktora derecesini eğitiminin iki yılında eğitmen olarak da çalıştığı School of Oriental and African Studies’de (SOAS, University of London) “Türkiye’de Özelleştirme” konulu teziyle 2015 yılında elde etmiştir. SSCI ve Scopus veri tabanları tarafından taranan dergilerde makaleleri bulunmaktadır.

Öğretim Üyeliği Yükseltme ve Atanma yönetmeliğinin öngördüğü tüm aşamaları tamamlayıp 23 Ocak 2018 tarihi itibarı ile Yardımcı Doçent kadrosuna atanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin öğretim elemanları Yard. Doç. Dr. Belal Shnaikat, Yard. Doç. Dr Emete Toros ve Yard. Doç. Dr Ahmet Zaifer’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.