Vizyon ve Misyon

MİSYON
Tazelenme Üniversitesi’nin misyonu, yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını; yenilerinin kazanılmasını sağlayarak, kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmaktır.

VİZYON
Tazelenme Üniversitesi, Kıbrıs’ta yeni bir yaşlı algısı oluşturulmasını; yaşamımıza yıllar katarken, yıllarımıza da yaşam katma felsefesini ülkemize aşılamaktır.

İLKELER

  • Temel hak ve özgürlüklere saygı
  • Toplumsal sorumluluk bilinci
  • Yaşam boyu eğitime inanç
  • Kuşaklar arası güçlenen iletişim
  • Araştırma ve eğitimin bütünleşikliği
  • Uluslararasılık
  • Sürdürülebilirlik
  • Güvenilirlik