2022 Akademik Atanma ve Yükseltilme Başvuruları
Eklenme Tarihi: 22 Nisan 2022, 13:39


Girne Üniversitesi 2022 yılı Akademik Yükseltilme ve Atanma Başvuruları Duyurusu

Üniversitemiz 2022 yılı Akademik Yükseltme Başvuruları 09-31 MAYIS 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurularda Üniversitemiz web sayfasında da yer alan Girne Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği esas alınacaktır. Yönetmelikte belirtilen kriterleri sağlamış olan Öğretim üyeleri ve elemanlarının digital olarak hazırlamış oldukları başvuru dosyalarını en geç 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Komisyonu Üyelerine göndermeleri gerekmektedir. Dosyalar her bir komisyon üyesine ayrı ayrı olmak üzere elektronik olarak iletilecektir. Başvuru dosyalarında yer alması gereken bilgi ve belgeler Yönetmelikte açıkça belirtilmiştir.

Tüm değerli Dekanlarımızın, Enstitü Müdürlerimizin, Yüksek Okul Müdürlerimizin, Meslek Yüksek Okulu Müdürlerimizin, Hazırlık Okulu Müdürlerimizin, Koordinatörlerimizin ve tüm Öğretim Elemanlarımızın gereği için bilgilerine rica ederim.

Akademik Yükseltilme ve Atanma Komisyonu Üyeleri

  1. Dr. Rüveyde Bundak (ruveyde.bundak@kyrenia.edu.tr)
  2. Dr. Gökmen Dağlı (gokmen.dagli@kyrenia.edu.tr)
  3. Dr. Mehmet Altınay (mehmet.altinay@kyrenia.edu.tr)
  4. Dr. Candan Özoğul (candan.ozogul@kyrenia.edu.tr)
  5. Dr. Levent Kayrın (levent.kayrin@kyrenia.edu.tr)