2018-2019 Yaz Dönemi İngilizce Yeterlik Sınav Sonuçları
Eklenme Tarihi: 15 Ağustos 2019, 10:28

S: Yeterli (Başarılı)
U: Yetersiz (Başarısız)
I: Tamamlanmamış
EX: Muaf
NA: Devamsız (Başarısız)

Numara Not
K20180315 S
K20180322 S
K20180419 S
K20180654 S
K20170293 N/A
K20180651 N/A
K20170557 N/A
K20180650 N/A
K20180652 N/A
K20180656 N/A
K20180357 S