Çift Anadal Programları – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Çift Anadal Programları

Birinci yılını başarı ile tamamlayan öğrenciler istedikleri takdirde kayıtlı oldukları bölüm dışında, Girne Üniversitesi Senatosunca belirtilen diğer bir ön lisans veya lisans programından çift anadal eğitimi alabilirler. Tüm fark dersleri başarı ile tamamlayan öğrenciler çift anadal eğitimi aldıkları bölümden de ikinci bir ön lisans veya lisans diploması alarak mezun olurlar.

Genel not ortalaması çift anadal yapmaya yeterli olmayan öğrenciler, yan dal eğitimi almak istedikleri diğer bölümün fark derslerini tamamlayarak o bölüme ait bir yan dal sertifikası almaya hak kazanırlar.

Çift Anadal Programı:
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün/programın tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans diplomasına sahip olmalarıdır.

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

Yandal Programı:
Bir lisans öğretim programına (birinci anadal) kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden/programdan bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, yan bir dalda sertifika almalarıdır.

Çift Anadal İkinci Lisans ve Yandal Programı Yönetmeliği

Bölüm / Program Çift Anadal / Yandal Kabul edilen Bölüm/Program
Psikoloji Çift Anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yandal Tüm programlar
Finans ve Bankacılık Yandal Tüm programlar
Uluslararası İşletme Yönetimi Yandal Tüm programlar
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Çift Anadal Özel Eğitim Öğretmenliği
Çift Anadal Psikoloji
Yandal Tüm programlar
Özel Eğitim Öğretmenliği Çift Anadal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Türkçe Öğretmenliği Yandal Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Yandal Özel Eğitim Öğretmenliği
Bilgisayar Mühendisliği Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yandal Tüm Mühendislik Programları
Yazılım Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Çift Anadal Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Yandal Tüm Mühendislik Programları
İnşaat Mühendisliği Yandal Mimarlık
Yandal İç Mimarlık
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Çift Anadal Bilgisayar Mühendisliği
Çift Anadal Yazılım Mühendisliği
Yandal Tüm Mühendislik Programları
Makine Mühendisliği Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Yandal Uçak Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Çift Anadal Makine Mühendisliği
Çift Anadal Pilotaj
Yandal Makine Mühendisliği
Yandal Pilotaj
Havacılık Yönetimi Çift Anadal Uluslararası İşletme Yönetimi
Çift Anadal Pilotaj
Yandal Psikoloji
Yandal Turizm İşletmeciliği
Yandal Lojistik Yönetimi
Yandal Pilotaj
Anestezi Çift Anadal İlk ve Acil Yardım
Yandal İlk ve Acil Yardım
Deniz İşletmeciliği Yönetimi Çift Anadal Uluslararası İşletme Yönetimi
Çift Anadal Havacılık Yönetimi
Çift Anadal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Çift Anadal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Yandal Uluslararası İşletme Yönetimi
Yandal Havacılık Yönetimi
Yandal Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği
Yandal Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yandal Hemşirelik
Yandal Beslenme ve Diyetetik
Hemşirelik Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Yandal Beslenme ve Diyetetik
Beslenme ve Diyetetik Çift Anadal Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Yandal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Yandal Hemşirelik
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Çift Anadal Beslenme ve Diyetetik
Yandal Tüm Programlar
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği Çift Anadal Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Yandal Tüm Programlar
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Çift Anadal Makine Mühendisliği
Çift Anadal Uçak Mühendisliği
Yandal Makine Mühendisliği
Yandal Uçak Mühendisliği
DMYO
Bölüm / Program Çift Anadal / Yandal Kabul edilen Bölüm/Program
Deniz Ulaştırma ve İşletme Çift Anadal Deniz ve Liman İşletmeciliği
Yandal Tüm programlar
Deniz ve Liman İşletmeciliği Çift Anadal Deniz Ulaştırma ve İşletme
Yandal Tüm programlar