Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Yönetmeliği

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI YÖNETMELİĞİ

 

Amaç

Madde–1: Yabancı Diller İngilizce Hazırlık Programı’nın amacı, Girne Üniversitesine kabul edilen öğrencilerin İngilizce düzeylerini ölçmek ve dil becerilerini dersleri izleyebilecek düzeye getirmektir.

Madde–2 :Bu yönetmelikte Girne Üniversitesi’nden “Üniversite”; Yabancı Diller Yüksek Okulu Programı Müdüründen “Müdür”; Yabancı Diller İngilizce Hazırlık Programı’ndan “Hazırlık Programı”; ve Girne Üniversitesi Yeterlik Sınavı’ndan “Yeterlik Sınavı” olarak bahsedilecektir.

Kapsam

Madde–3: Bu Yönetmelik; Üniversitenin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına kabul edilen öğrencilerin devam etmeleri gereken İngilizce hazırlık programının eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar. Bu yönetmelikte yer almayan konularda Üniversitenin Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği veya Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Disiplin ile ilgili konularda ise Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Muafiyet Şartları

Madde–4: Öğrenci, aşağıdaki sınav gruplarına eşdeğer veya daha yüksek test sonucu ile Hazırlık Programı Muafiyet ve Yeterlik Sınavına girmeden İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olabilir. Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri:

 • TOEFL Paper-based 480
 • TOEFL CBT 198
 • TOEFL IBT 55
 • KPDS/ÜDS/YDS 60
 • IELTS 5,5
 • VEC 58
 • TOEIC 520
 • NEW SAT 1000
 • SAT 1500
 • Yüksek Lisans Öğrencileri:
 • TOEFL Paper-based 510
 • TOEFL CBT 180
 • TOEFL IBT 64
 • KPDS/ÜDS/YDS 70
 • IELTS 6
 • VEC 68
 • TOEIC 600
 • NEW SAT 1200
 • SAT 1800

Yeterlik Sınavı

Madde–6: Öğrenciler, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında iki aşamalı bir Yeterlik Sınavına tabi tutulur. Yeterlik Sınavı’nın birinci aşaması Seviye Tespit Sınavı’dır. Yüz (100) üzerinden, %50’nin altında puan alan öğrenciler seviyelerine uygun olarak Hazırlık Programına yerleştirilir. %50’in üzerinde puan alan öğrenciler sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanır. Yeterlik Sınavı’nın ikinci aşaması yılsonunda yapılan Yeterlik Sınavı’yla aynı niteliktedir ve iki bölümden oluşur: Çoktan Seçmeli ve Yazma Becerisi Yeterlik Sınavı’nın her bölümünden toplam %70 ve üzeri puan alan öğrenciler Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar ve kayıtlı oldukları fakülteye başlamaya hak kazanırlar. %70’in altında puan alan öğrenciler seviyelerine uygun olarak (tek dönem/çift dönem) Hazırlık Programına yerleştirilir.

Madde–7 : Hazırlık Programından muaf olmak için belirtilen belgeler dışında belge ibraz eden veya başka bir üniversitenin hazırlık programını tamamlayan öğrencilerin Yeterlik Sınavı’na girmesi gerekmektedir.

Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, başka bir programa kayıt yaptırdıkları takdirde Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar.

Sınıf Düzeyleri

Madde–6: Sınıflar üç düzeyden oluşmaktadır:

A Seviyesi (Alt Seviye): Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre İngilizce seviyesi Başlangıç düzeyinde (A1 veya A2 Alt Seviye) olan öğrenciler için

B Seviyesi (Orta Seviye): Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre İngilizce seviyesi Orta düzeyde (A2 veya B1 Alt Seviye) olan öğrenciler için

C Seviyesi (Yüksek Seviye): Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılmasına göre İngilizce seviyesi Yüksek düzeyde (B1 veya üzeri) olan öğrenciler için

Madde–7 : Hazırlık Programı’na en az iki sömestr süresince katılan Seviye A ve Seviye B öğrencileri, Yeterlik derecesi olarak B1’i hedeflerler. Dersin sonunda öğrencilerden şunları yapmaları beklenir:

a) İşte, okulda ve serbest ortamlarda sıklıkla karşılaşılan bilgi sahibi olunan konulardaki açık standart girdilerin ana noktalarını anlamaları. Ayrıca gerek somut ve gerekse soyut karmaşık metinlerle karşılaştıklarında rahat olacaklardır.

b) Pek çok işin, anadili İngilizce olan kişilerle olağan etkileşimi mümkün kılacak düzeyde akıcı ve doğal olarak üstesinden gelmeleri.

c) Ele alınan konuya ilişkin kendi görüşlerini sözlü ve yazılı olarak dile getirmeleri.

d) Yazan kişi veya ilgili kişi tarafından bilinen konular üzerine, geniş yelpazeyi kapsayan, anlaşılır ve net metinler üretmeleri.

 

İngilizce Dil Eğitimi ve Sınav Kuralları

Madde–8: Hazırlık Programı tarafından sunulan eğitim programı, Üniversite tarafından belirlenen akademik takvime göre düzenlenir.

Madde–9: Hazırlık Programı derslerine devamlılık zorunludur. Devamsızlık, toplam ders saatinin %20’sini aşmamalıdır. Devamsızlık limitini aşan öğrenci, Final Sınavına giremez. Yıl Sonu Yeterlik Sınavı’na girer ve tek not üzerinden değerlendirme yapılır.

Madde–10: Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Yakın Doğu Üniversite Hastanesi ve devlet hastanelerinden alınan sağlık raporları sadece Vize, Final ve Yıl Sonu  Yeterlik Sınavları için geçerlidir.

Madde–11: Hazırlık Programı öğrencileri, bir eğitim yılı içerisinde en az iki Vize Sınavı, iki Final Sınavı ve yılsonunda Yıl Sonu Yeterlik Sınavı’na girmekle yükümlüdür.

Madde–12: Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlaması için öğrencinin; çift dönem programda ise her iki dönemde yapılan sınavlardan, tek dönem programda ise dönemde yapılan sınavlardan veya Yıl Sonu Yeterlik Sınavı’ndan, en az %70 alması gerekmektedir. Hazırlık Programı’nda başarısız olan öğrenciler, Yaz Okulu programına devam eder. Başarılı olan öğrenci, kayıtlı olduğu programa devam eder.

Madde–13: İlk dönemin sonunda erken bir Yıl Sonu Yeterlik Sınavı verilebilir. İlk dönem %70’in üzerinde not alan öğrenciler bu sınava girebilir. Bu sınava girebilmek için öğrencilerin toplam ders saatinin %80’ine katılmış olması gerekir. Bu sınavı geçen öğrenci kayıtlı olduğu programa devam eder. Bu sınavda başarısız olan öğrenci Hazırlık Programı’nda eğitim görmeye devam eder.

Madde–14: Önceden duyurusu yapılmış küçük sınavları kaçıran öğrenciler, sınavdan ‘0’ alır. Ara Sınavlar, Final Sınavı, Yıl Sonu Yeterlik Sınavı’nı kaçıran öğrenciler geçerli rapor veya dilekçe sundukları takdirde Telafi Sınavı’na girebilirler. Sınavın yapıldığı tarihten sonraki ilk üç iş günü içinde Hazırlık Programı Müdürlüğüne sınavı kaçırma nedenlerini gösteren dilekçe vermesi gerekmektedir.

Madde–17: Sınav sonuçlarının veya notların tekrardan incelenmesi için yapılan müracaatlar, sonuçların açıklanmasından sonraki ilk beş iş günü içinde Hazırlık Programı Müdürlüğüne yapılır.

Madde–18: Bu yönetmelik rektörlük tarafından yürütülür ve 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.

© Copyright 2019 | Near East Technology