Sürekli Eğitim Merkezi – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Sürekli Eğitim Merkezi

Sürekli Eğitim Merkezi
Girne Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GirneSEM), Girne Üniversitesi’nin Adamızın gözbebeği Girne Şehrinin ve Kıbrısımızın geleceğini eğitimle yeniden inşa etme misyonunun bir parçası olarak her yaştan ve her kesimden katılımcıya kısa dönemli eğitim hizmeti vermek üzere kuruldu.

GirneSEM’de ana amacımız kendisini kişisel ya da profesyonel anlamda geliştirmek isteyen herkese uluslararası standartlarda nitellikli kısa dönemli eğitim programları sunmaktır. Bu amaç doğrultusunda hayat boyu ve sürekli eğitim felsefesiyle eğitim faaliyetlerini sürdüren GirneSEM eğitim programlarımızla yalnızca eğitimcinin bilgisini ve becerisini katılımcılara aktarmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda etkileşimli bir eğitim ortamında katılımcıların yaşam tecrübelerini, bilgi ve becerilerini sistemli bir şekilde ve bilimsel yöntemler desteğinde birbirleriyle paylaşmalarına da imkanı tanıyoruz.

Sosyal ve profesyonel hayatlarımızın bizleri kendimizi sürekli geliştirmeye teşvik ettiği bir yüzyılda yaşıyoruz. GirneSEM olarak katılımcılarımızın kişisel ve profesyonel gelişim çabalarını bilimsel yöntemler ışığında Girne Üniversitesi’nin uzman kadrolarının yürütücülüğünde oluşturduğumuz amaç odaklı eğitim programlarımızla destekliyoruz. GirneSEM eğitim programlarımızda inovasyon çağının gerektirdiği yöntem, kuram, teknoloji ve eğitim tekniklerini kullanıyoruz. Böylece kariyerlerini, hizmetlerini, ürünlerini ve yeteneklerini geliştirmek ve yenilemek isteyen tüm birey, kurum ve kuruluşlara amaçlarına ulaşmaları yolunda nitelikli eğitsel desteği en üst düzeyde sunuyoruz.

Öğrencilerimize verdiğimiz kısa dönemli eğitim programlarımızda öğrencilerimizin üniversite müfredatı dışında kendi yetenek ve becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz.

Kurumlara sunduğumuz hizmetiçi eğitimlerle kurum ve kuruluşlarımızın örgütsel gelişim ve verimliliklerini artırmalarına katkı koyuyoruz.

Toplumumuzun her kesiminden eğitim programlarımıza ilgi duyan ve bu programlarda yer alan değerli katılımcılarımıza hem günlük yaşamlarını kolaylaştıracak hem de dünyayı daha farklı perspektiflerden anlamlandıracak sürekli eğitim programları sunuyoruz.

Kıbrıs’ta hayat boyu sürekli eğitim felsefesinin özümsenmesi ve yaşamlarımızın bir parçası olması için her yıl sizlerden aldığımız geri bildirimlerle yeni programlar tasarımlayarak uygulamaya koyuyoruz.

Kendimizin, toplumumuzun ve dünyanın geleceğini sizlerle ve eğitimle yeniden inşa edeceğimize inanıyoruz.

Bu sene de her sene olduğu gibi hepinizle GirneSEM’in sürekli eğitim programlarında buluşmak dileğiyle.

Doç. Dr. Umut KOLDAŞ
Sürekli Eğitim Merkezi (GirneSem) Müdürü