Kurumsal İşbirlikleri – KKTC ve Türkiye – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Kurumsal İşbirlikleri – KKTC ve Türkiye

Ünivertesimiz ile eğitim alanında gerçekleşen işbirlikleri ve protokoller;

  • her iki üniversite bünyesinde bulunan programlarda sürdürülen eğitim ve öğretimin geliştirilmesi, uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi ve bu konuda ortak projeler yürütülmesi,
  • ortak bilimsel araştırmalar ve yayınlar yapılması,
  • her seviyede öğrenci ve öğretim üyesi değişimi ile staj programları yapılması,
  • ortak bilimsel ve teknik geziler, sportif faaliyetleridüzenlenmesi,
  • kongre, konferans, sempozyum, atölye çalışması gibi ortak bilimsel toplantılar düzenlenmesi

gibi konular için gerekli işbirliğinin temel çerçevesini belirlemektedir.

Girne Üniversitesinin İşbirliği Yaptığı Kurum ve Kuruluşlar
İmzalayan Girne Üniversitesi Birimi İmzalanan Kurum İmzalanan Kurumun Ülkesi Tarihi Kapsamı
Rektörlük Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Bartın Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Bartın Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Başkent Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Başkent Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Bayburt Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Bayburt Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Erzincan Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Erzincan Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Erzurum Teknik Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük İzmir Katip Çelebi Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Kilis 7 Aralık Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Kilis 7 Aralık Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Mustafa Kemal Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Niğde Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Niğde Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Ordu Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Ordu Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Siirt Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Siirt Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Sinop Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Sinop Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Tunceli Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Tunceli Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Uşak Üniversitesi T.C. 20.May.16 Girne Üniversitesi ile Uşak Üniversitesi Arasında Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği 
Rektörlük Ardahan Üniversitesi T.C. Nis.16 Genel eğitim ve araştırma konularında işbirliği
Rektörlük Beşeri Bilimler Üniversitesi K.K.T.C. Nis.16 Tüm akademik konularda işbirliği
Rektörlük Fırat Üniversitesi T.C. Nis.16 Tüm eğitim projelerinde, bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda işbirliği
Rektörlük Lefke Avrupa Üniversitesi K.K.T.C. Nis.16 Eğitim konularında kapsamlı işbirliği
Rektörlük İstanbul Üniversitesi T.C. 03.Mar.16 Var olan ortak programlarda eğitim ve araştırma yürütülmesine ilişkin protokol
Rektörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi T.C. 12.Şub.16 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi T.C. 12.Şub.16 Pilotaj öğrencilerinin teorik ve uygulamalı uçuş eğitimlerinin sağlanması
Rektörlük Celal Bayar Üniversitesi T.C. 12.Ara.15 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük Yakın Doğu Üniversitesi K.K.T.C. Kas.15 Girne Üniversitesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri Arasında İş Birliği Protokolü
Rektörlük Giresun Üniversitesi T.C. May.14 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Rektörlük İstanbul Teknik Üniversitesi T.C. May.14 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzaybilimleri Fakültesi T.C. May.14 Havacılık ve Uzay Bilimleri eğitim ve araştırma programlarının ortak yürütülmesine ilişkin işbiriliği
Rektörlük Ondokuz Mayıs Üniversitesi K.K.T.C. Mar.14 Genel Eğitim ve Araştırma İşbirliği
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi T.C. Mar.14 Havacılık Fakülteleri olanaklarının ortak kullanımı işbirliği