Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği

Amaç ve Misyon

Gemi makineleri işletme mühendisliği programı amacı geminin güvenli seyirinin sağlanabilmesi için gerekli olan gemi ana makinesinin, jeneratörlerin, gemi yardımcı makinelerinin işletilmesi,olan arızaların giderilmesi ve operasyonlarını gerçekleştirebilen mühendisleri yetiştirmektedir. Bu programda, dersler Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) öngördüğü esaslar dahilinde temel mühendislik derslerinin yanında gemi inşaa ve gemi makineleri mühendisliği, elektrik mühendisliği, kontrol mühendisliği ile diğer ilgili konular üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Lisans Programının En Güçlü Yönleri

Gemi makineleri işletme mühendisliği 4 yıl boyunca aldıkları mühendislik eğitimi sonucu kazandıkları niteliklerle şirketler tarafından tercih edilmektedirler. En deneyimli uzmanlardan oluşan eğitim kadrosu mesleklerinde edindikleri bilgi ve beceriyi aktarmaktadır, Mezunlarımız geminin dışında, teknik alanlarda üst düzey yönetici, mühendis olarak çalışabilmektedir. Birçok mühendislik alanının ortak bir ürünü olan bu bölüm çalışma alanı genişliği sebebi ile işsiz kalma imkanının en az olması en güçlü yönüdür. Bunun yanında nitelikli eğitim kadrosu ile TEAL Eğitim Araştırma gemimiz en güçlü tarafımızın bir parçasıdır.

İş Olanakları (Kariyer)

Bölümden mezun olan öğrencilerimiz öncelikli olarak gemilerde sırasıyla 4. mühendislikten (Uzakyol Vardiya Mühendisliği) Baş Mühendisliğe kadar mevkilerde çalışabilmektedir. Bununla birlikte çesitli fabrikalarda, tersanelerde, otellerde, atölyelerde ve teknik her alanda mühendis olarak çalışabilir ve sorumluluk alabilirler. Bölüm mezunları ayrıca gemi yapımı ile ilgili şirketlerde ve merkezlerde teknik sorumluluk gerektiren kadrolarda görev alabilirler.

Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Programından Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Öğrenim, 2010 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Tutma Esasları Uluslararası Konvansiyonu (IMO) A-III/1 ve A-III/2 Eğitim Standartlarının müfredatı ile T.C Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı mevzuatını karşılamaktadır.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tarafindan 24 Temmuz 2001 tarihinde 24472 Sayili Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemiadamlari Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak “Egitim ve Sinav Yönergesi ölçütlerine uygun egitim verilmektedir. Dört yıllık öğrenimin yedi yarıyılı üniversite kampüsünde, uygulamalı olarak 1. ve 2. sınıf yaz stajları yanında 6. yarıyıl eğitimi Deniz Ticareti Filosu’nun gemilerinde ve atölyelerde yapılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanında, deniz deneyimi ve atölye deneyimleri kazanmaları öngörülmektedir.

Öğrenciler ilk beş yarıyılda görmüs oldukları öğrenim ve toplam 12 ay’i bulan uygulamalı deniz ve atölye eğitimleri ile üçüncü sınıf sonunda STCW2010 Konvansiyonu ile T.C Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı mevzuatını göre Uzakyol Vardiya Mühendisliği için öngördüğü bilgi ve beceri düzeyine erişmekte, dördüncü yıl eğitimleri ile de Uzakyol Baş Mühendisliği için öngörülen bilgileri kazanmaktadırlar.

Disiplinin ön planda olduğu Denizcilik Fakültesinde eğitim üniformalı olup, uluslararası niteliktedir.

© Copyright 2020 | Near East Technology