İngilizce Hazırlık Programı – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

İngilizce Hazırlık Programı

İngilizce Hazırlık Programı (İHP) öğrencilerin lisans eğitimlerini daha kolay sürdürebilmeleri için onlara gerekli dil becerilerini kazandırmayı amaçlar. Program, üniversitemizin Bologna Sureci’ne uygun eğitim veren lisans programlarına uyumlu olarak,  Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırmasını esas almaktadır.

Öğrenim dili İngilizce olan programlara yerleşen öğrenciler, üniversiteye kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında iki aşamalı bir İngilizce Yeterlik Sınavı’na tabi tutulur. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın birinci aşaması Seviye Tespit Sınavı’dır. Yüz (100) üzerinden, %50 veya altında puan alan öğrenciler seviyelerine uygun olarak Hazırlık Programı’na yerleştirilir. %50’in üzerinde puan alan öğrenciler sınavın ikinci aşamasına girmeye hak kazanır. İngilizce Yeterlik Sınavı’nın ikinci aşaması ‘Çoktan Seçmeli’ ve ‘Yazma Becerisi’  olarak iki bölümden oluşur.

İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan toplam %70 (Pilotaj bölümü için %75) ve üzeri puan alan öğrenciler Hazırlık Programı’ndan muaf tutulurlar ve kayıtlı oldukları programa başlamaya hak kazanırlar.

Bu sınavdan %70 (Pilotaj bölümü için %75) ve üzeri not alamayan öğrenciler ile geçerli bir dil sertifikası ile Yeterlilik Sınavından muaf olmayan öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı’na kayıt yaptırması gerekmektedir.

Yeterlik Sınavı’ndan toplam %70’in (Pilotaj bölümü için %75) altında puan alan öğrenciler seviyelerine uygun olarak (tek dönem/çift dönem) İngilizce Hazırlık Programı’na yerleştirilir.

İngilizce Hazırlık Programı Kur adı verilen üç ayrı seviye içermektedir.

  1. Kur
  2. Seviye Tespit Sınavı’nda 0-25 arası puan alan öğrenciler 1. Kur denilen bir yıllık bir programa yerleştirilir.

  3. Kur
  4. Seviye Tespit Sınavı’nda 26-40 arası puan alan öğrenciler 2. Kur denilen bir yıllık programa yerleştirilir.

  5. Kur
  6. Seviye Tespit Sınavı’nda 41-50 arası puan alan öğrenciler ile Yeterlik Sınavı ikinci aşamasında 60-70 arası puan alan öğrenciler 3. Kur denilen bir dönemlik programa yerleştirilir.

 

© Copyright 2018 | Near East Technology