Değerlendirme – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Değerlendirme

Yapılan yüz (100) üzerinden değerlendirmede, en az geçme notu Pilotaj Bölümü 75, İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve Lisansüstü programlar 70, ve diğer bölümler için ise 60’tır.

Değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir:

  • Sınıf içi katılım (ödevler ve portfolyo) 10%
  • Küçük sınavlar: 10%
  • Ara sınavlar: 30%
  • Final Sınavı: 50%

Sınavlar:
Seviye 1
Seviye 1 (Seviye 1A ve Seviye 1B) öğrencileri toplam iki dönemlik (bir akademik yıl) bir programa yerleştirilir. Her yarıyılda öğrenciler bir vize sınavı ve Final sınavına girmekle yükümlüdürler. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler her yarıyıl sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girer ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır.

Seviye 1’i Güz Dönemi sonunda tamamlayan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 2 programına devam ederler.

Seviye 1’i Güz Dönemi sonunda tamamlayamayan öğrenciler Güz Dönemi sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girerler ve başarılı oldukları takdirde Bahar Döneminde Seviye 2 Programına devam ederler. Bütünleme Sınavında başarısız olan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 1 programını tekrar edebilirler.

Bahar Döneminde Seviye 1 veya Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Yaz Okulu programına katılabilirler veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Seviye 2
Seviye 2 öğrencileri toplam bir dönemlik bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler toplam bir vize sınavı ve Güz dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdürler. Final sınavı akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir.

Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler Güz Dönemi sonunda yapılan Bütünleme Sınavına girerler ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır.

Programı tamamlayan öğrenciler Bahar Döneminde kayıtlı oldukları fakülte programlarında eğitime başlarlar.

Güz Döneminde Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Bahar Döneminde Seviye 2 programını tekrar edebilirler.

Bahar Döneminde Seviye 2 programını tamamlayamayan öğrenciler Yaz Okulu programına katılabilirler veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavına girebilirler.

Geçerli bir sağlık raporu ibraz eden öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde Telafi Sınavına girebilirler.

© Copyright 2020 | Near East Technology