Değerlendirme – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Değerlendirme

Temel İngilizce Programını tamamlamak için gerekli puanı alan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm derslerine başlamaya hak kazanir. Programda başarısız olan öğrenciler için, Güz Dönemi sonunda (yalnız 3. kur öğrencileri) ve Bahar Dönemi sonunda tekrar bir Yeterlik Sınavı yapılır.

Yapılan yüz (100) üzerinden değerlendirmede, en az geçme notu Pilotaj Bölümü 75, İngilizce Öğretmenliği Bölümü 70, ve diğer bölümler için ise 60’tır.

Değerlendirme kriteri aşağıdaki gibidir:

  • Sınıf içi katılım (ödevler, projeler ve küçük sınavlar) 10%
  • Ara sınavlar: 50%
  • Final Sınavı: 40%

Sınavlar:
1. ve 2. kur öğrencileri toplam iki dönemlik (bir akademik yıl) bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler toplam üç vize sınavı ve Bahar dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdür. Final sınavı akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler Bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girer ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Yaz Okulu programına devam edebilir veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir.

3. kur öğrencileri toplam bir dönemlik bir programa yerleştirilir. Program boyunca öğrenciler toplam bir vize sınavı ve Güz dönemi sonunda yapılan Final sınavına girmekle yükümlüdür. Final sınavı akademik yıl başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’yla aynı düzeydedir. Program sonunda programı tamamlamak için gerekli kriterleri yerine getiremeyen öğrenciler Güz dönemi sonunda veya Bahar dönemi sonunda yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girer ve tek sınav üzerinden değerlendirme yapılır. Bu sınavda başarısız olan öğrenciler Yaz Okulu programına devam edebilir veya bir sonraki akademik yılın başında yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı’na girebilir.

© Copyright 2019 | Near East Technology