Bilgisayar Mühendisliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Bilgisayar Mühendisliği

Amaçlarımız
  • Öğrencilerin eğitim kalitesini, onların araştırma yapabilme kalitesini artırmak
  • Öğrencilerle yazılım ve donanım projelerinin yapılması sayının artırılması
  • Yüksek lisans öğrencilerinin araştırma yaparak konferanslara katılımının arttırılması.
  • Bilimsel araştırmaları artırarak öğretim üyelerimizin yurt dışı ve atıf indeksli dergilerde yayınlarını ve yayın kalitesini artırmak
Hedeflerimiz
  • Öğrencilerin eğitim kalitesini artırmak için ders odalarının, laboratuvar odalarının ve teknolojik donanımın yeterli sayıda artırılması.
  • Öğrencilerin araştırma yapabilme kalitesini artırmak için araştırma laboratuvar odasının yapılması.
  • Öğretim üyelerimizin bilimsel araştırmaları artırmak için onlara gerekli mali desteğin yapılmasının daha da iyileştirilmesi
  • Sanayi ile ortak projelerde öğrencilerin faaliyetlerinin arttırılması.
İş Olanakları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunları, bilgisayar mühendisi ve uzmanı olarak sistem mühendisi, sistem programcısı, tasarım mühendisi, programcı, bilişim teknolojileri uzmanı, iletişim ağ mühendisi gibi birçok teknik alanda özel ve kamu kuruluşlarında çok geniş iş olanaklarına sahiptirler.

Bölüm Olanakları

Bölümde uygulanan eğitim programı, Avrupa ve ABD üniversitelerinde uygulanan programlar dikkate alınarak hazırlanmış olup, çağdaş bir mühendislik eğitimi hedeflenmektedir. Öğrenciler 60 işgünü zorunlu yaz stajı sonucu mezuniyete hak kazanmaktadırlar.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde mantıksal devreler, mikroişlem ve 65 adet PC’den oluşan laboratuar olanaklarının yanında çoklu ağ sunucusu (Windows 2000 Advanced Server, Windows NT server, Linux server ve Novel server olmak üzere), Pentium IV tabanlı PC laboratuarlarla desteklenen program, öğrencilerine internet girişi ve E-posta hizmetleri de sunmaktadır.

© Copyright 2019 | Near East Technology