Vizyon ve Misyon – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Vizyon ve Misyon

Vizyon;

21. yüzyıl toplum ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanan, araştıran, araştırırken sorgulayan, katılımcı, paylaşımcı, üretebilen, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturarak toplumsal değerlere saygılı eğitim neferleri yetiştirmektir.

Misyon;

Eğitim alanında yapılan kurumsal ve uygulamalı araştırmalar yoluyla bilgi üretimine katkıda bulunarak; bireylerin eğitim hakları, eşitlik ve insan haklarına saygı temelinde toplumun eğitim sorunlarını irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren ve bu yönde politikaların belirlenmesinde öncü olan; bilgi birikimini ulusal ve uluslararası akademik topluluğun, kamu ve özel kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin paylaşımına sunan bir fakülte olarak ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelikli öğretmenleri yetiştirmektir.

© Copyright 2020 | Near East Technology