Dersler – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00
Birinci Yıl

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
GEF101 Eğitime Giriş 2 3
EDS103 Eğitim Sosyolojisi 2 3
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 1 2 3
  Yabancı Dil 1 2 3
  Türk Dili 1 3 5
BIL101 Bilişim Teknolojileri 3 5
PDR101 Pskolojiye Giriş 2 4
EDS102 Kültürel Antropoloji 2 4

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
EDS106 Eğitim Felsefesi 2 3
EDS104 Öğretim Teknolojileri 2 3
  Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi 2 2 3
  Yabancı Dil 2 2 3
  Türk Dili 2 3 5
PDR102 Gelişim Pskolojisi 1 2 4
PDR103 Fizyolojik Psikoloji 2 4
PDR106 Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma 2 5
İkinci Yıl

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
EDS201 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 3
PDR224 Seçmeli 1 2 4
PMB201 Seçmeli 1 2 3
PGK201 Seçmeli 1 2 4
RPD201 Gelişim Psikolojisi 2 2 4
RPD203 Öğrenme Psikolojisi 2 4
RPD205 Sosyal Psikoloji 2 4
RPD207 Temel İstatistik 2 4

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
EDS108 Türk Eğitim Tarihi 2 3
GEF203 Eğitimde Araştırma Yöntemleri 2 3
PDR204 Seçmeli 2 2 4
  Seçmeli 2 2 3
GEF302 Topluma Hizmet Uygulamaları 2 3
PDR222 Seçmeli 2 2 4
PDR305 Kişilik Kuramları 2 2
PDR303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları 2 2
RPD505 Karakter ve Değer Eğitimi 2 3
PDR202 Test Dışı Teknikler 2 3
Üçüncü Yıl

5. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
  Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi 2 3
GEF211 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 2 3
  Seçmeli 3 2 4
  Seçmeli 3 2 3
  Seçmeli 3 2 4
PDR302 Davranış Bozuklukları 1 2 3
PDR401 Psikolojik Testler 2 3
PDR301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 2 3
PDR304 Psikolojik Danışma Kuramları 2 2
PDR307 Mesleki Rehberlik 2 2

6. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
  Eğitimde Ahlâk ve Etik 2 3
GEF301 Sınıf Yönetimi 2 3
  Seçmeli 4 2 4
  Seçmeli 4 2 3
  Seçmeli 4 2 4
PDR302 Davranış Bozuklukları 2 2 2
PDR505 Psikolojik Danışma Becerileri 2 4
PDR201 Grupla Psikolojik Danışma 2 3
PDR308 Mesleki Rehberlik Uygulamaları 2 2
PDR501 Manevi Danışmanlık 2 2
Dördüncü Yıl

7. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
RPD501 Okullarda RPD Uygulamaları 5 10
ÖZE101 Özel Eğitim ve Kaynaştırma 2 3
  Seçmeli 5 2 4
  Seçmeli 5 2 4
RPD502 Aile Danışmanlığı 2 2
PDR406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 2 2
EDS302 RPD’de Program Geliştirme 2 2
PDR403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 2 3

8. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Kredi AKTS Önkoşul
PDR502 Okullarda RPD Uygulamaları 2 5 10
  Seçmeli 6 2 4
  Seçmeli 6 2 4
  Çocuk Hukuku 2 3
PDR504 Travma Sonrası Psikolojik Danışma 2 3
PDR402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 2 3
PDR503 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 2 2 3
© Copyright 2020 | Near East Technology