Dersler – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00
I. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
PRD 101 Psikolojiye Giriş 3 0 3
PDR 103 Fizyolojik Psikoloji 3 0 3
TUR 101 Türkçe I: Yazılı Anlatım 2 0 2
AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
ENG 101 Yabancı Dil I 3 0 3
BİL 101 Bilgisayar I 2 2 3
EDS 101 Sosyolojiye Giriş 2 0 2
EDS 103 Felsefeye Giriş 3 0 3
EDS 105 Eğitim Bilimine Giriş 3 0 3
Toplam 23 2 24

 

II. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
PRD 102 Gelişim Psikolojisi I 3 0 3
TUR 102 Türkçe II: Sözlü Anlatım 3 0 3
AİT 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2
ENG 102 Yabancı Dil II 2 0 2
BİL 102 Bilgisayar II 2 2 3
EDS 102 Sosyal Antropoloji 3 0 3
EDS 104 Kaynak Tarama ve Rapor Yazma 1 2 2
EDS 106 Eğitim Felsefesi 2 0 2
EDS 108 Türk Eğitim Tarihi 2 0 2
Toplam 20 4 22

 

III. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 201 Rehberlik ve Psikolojik Danışma 3 0 3
RPD 203 İstatistik I 3 0 3
EDS 201 Bilim Tarihi 3 0 3
EDS 203 Özel Eğitim 3 0 3
EDS 205 Ölçme ve Değerlendirme 3 0 3
EDS 107 Gelişim Psikolojisi II 3 0 3
EDS 109 Okullarda Gözlem 2 2 3
Toplam 20 2 21

 

IV. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 202 Test Dışı Teknikler 3 0 3
RPD 204 İstatistik II 3 0 3
RPD 206 İnsan İlişkileri ve İletişim 2 2 3
EDS 202 Sosyal Psikoloji 3 0 3
EDS 204 Öğrenme Psikoloji 3 0 3
EDS 206 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0 3
EDS 208 Sınıf Yönetimi 2 0 2
Toplam 19 2 20

 

V. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 301 Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri 3 0 3
RPD 303 Yaşam Dönemleri ve Uyum Problemleri 3 0 3
RPD 305 Kişilik Kuramları 3 0 3
RPD 307 Mesleki Rehberlik ve Danışma 3 0 3
SRPD 309 Seçmeli I 3 0 3
SRPD 311 Seçmeli 3 0 3
Toplam 18 0 18

 

VI. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 302 Davranış Bozuklukları 3 0 3
RPD 304 Psikolojik Danışma Kuramları 3 0 3
RPD 306 Grupla Psikolojik Danışma 3 0 3
RPD 308 Mesleki Rehberlik ve Danışma Uygulaması 1 4 3
SRPD 310 Seçmeli II 3 0 3
SPRD 312 Seçmeli 3 0 3
EDS 302 Rehberlikte Program Geliştirme 3 0 3
Toplam 19 4 21

 

VII. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 401 Psikolojik Testler 2 4 3
RPD 403 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 1 4 3
RPD 405 Öğrenme Güçlükleri 3 0 3
RPD 407 Seçmeli III 3 0 3
EDS 401 Bilimsel Araştırma Yöntemleri 2 0 2
EDS 403 Topluma Hizmet Uygulamaları 1 2 2
EDS 405 Eğitim Yönetimi 3 0 3
Toplam 15 10 9

 

VIII. Yarıyıl
Kod Dersin Adı T U K
RPD 402 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Semineri 2 2 3
RPD 404 Rehberlik ve Psikolojik Danışmada Alan Çalışması 1 4 3
RPD 406 Meslek Etiği ve Yasal Konular 2 0 2
SRPD 408 Seçmeli IV 3 0 3
SRPD 410 Seçmeli V 3 0 3
EDS 402 Kurum Deneyimi 1 4 3
RPD xxx Staj 0 0 0
Toplam 12 10 17

 

Teorik Uygulama Kredi Saat
Genel Toplam 146 34 162 180

T: Teorik     U: Uygulama      K: Kredi

© Copyright 2020 | Near East Technology