Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Amaç ve Hedefler

Programın amacı, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmektir. Mutlu, uyumlu ve üretken bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak adına programımızda verilen “kişilerarası iletişim becerileri – temel yaşam becerileri, bilişsel, bedensel, psiko-sosyal gelişim alanları bilgisi, psikolojik ölçme araçlarını kullanarak araştırma yapabilme becerileri” ayrı bir öneme sahiptir.

İş Olanakları

Bu programdan mezun olan öğrenciler “Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim FakültesiRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Diploması” alırlar. Rehberlik ve Psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çok geniş bir alanda çalışabilen mezunlarımıza Milli Eğitim Bakanlığı’nda rehber öğretmen (psikolojik danışman) unvanı verilmektedir.

Bölüm Olanakları

Biri 20 ve ikisi 30 bilgisayarlı laboratuvarlarda uygulamalı eğitim görebilme, yetkin öğretim kadrosu, ortaöğretim ve meslek liselerinde staj olanağına sahiptir.

© Copyright 2020 | Near East Technology