Özel Eğitim Öğretmenliği – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Özel Eğitim Öğretmenliği

Amaç ve Hedefler

Alınan lisans derslerinde deneyimli kadromuzla birlikte, yenilikçi yöntem, teknik ve kuramlarla bilgiyi paylaşma becerileri öğretmen adaylarına aşılanmaktadır. Uygulama dersleri laboratuarlarda yürütülmektedir. Öğretmen yetiştirme alanındaki uygulamar ve gelişmeleri yakından takip ederek Zihin Engelliler eğitiminin önemini benimsetecektir. Ayrıca akademik yıl içerisinde Zihin Engelliler Eğitimi alanıyla ilgili çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek, bu bölümdeki öğrencilerin, aktif olarak akademik ortamlarda kendilerini geliştirme fırsatı sağlanacaktır.

Misyon ve Vizyon
  • Öğrencilere, zihin engelliler öğretmeninin sahip olması gereken temel bilgi ve beceriler kazandırmak,
  • Zihin Engelliler alanında bilgi üreten ve uygulayan, sürekli kendini geliştiren, eğitim ve öğretim ile ilgili sorunlara bilimsel çözümler üreten öğretmenler yetiştirilmek,
  • Özel Eğitim kurumlarında görev yapacak olan zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirmek,
  • Eğitim-öğretim hizmetlerinde zihin engelliler öğretmenliği bilgilerini planlayan, tasarlayan, uygulayan ve değerlendirebilen zihin engelliler öğretmenlerini yetiştirme,
  • Zihin Engelliler eğitimi alanına ilişkin araştırma ve projeler hazırlamak,
  • Zihin Engelliler eğitimi disiplin alanına yönelik bilimsel toplantılar düzenlemektir.
© Copyright 2020 | Near East Technology