Deniz Biyolojisi, Ekolojisi ve Oşinografi – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00

Deniz Biyolojisi, Ekolojisi ve Oşinografi

Amaçlar ve hedefler
Bu bölüm Denizel Biyoçeşitliliği mikroskopik seviyedeki (Phytoplankton, Zooplankton) başlayarak besin zinciri dinamiğini de katarak makroskobik seviyelerdeki (besin alışkanlıklarına göre balıklar ve diğer denizel canlılar) Ekolojik Denge ve değişimlerini Oşinografik (biyolojik, fiziksel, kimyasal) açıdan inceleyen bir bilim dalıdır. Dersler ingilizce olarak konuların uzmanları tarafından verilecektir. Disiplinler arası programları içeren bu bölümde günümüzde ekolojik döngünün gerek insan kaynaklı aşırı avlanma gerek su kalitesinin bozulmasıyla (küresel ısınma da dahil) gelecekteki denizel ekosistem durumu ve su kalitesinin ne olacağı konusunda model senaryoları anlatılacaktır.

İş Olanakları
Oldukça güncel olan bu bölümün mezunları ister deniz biyolojisi ister ekolojisi ya da tümünü ekolojik bir dinamik olarak içeren oşinografi konularında uzmanlaşabilir (lisanüstü eğitim) veya su kalitesi ile ilgili işletmelerde laboratuvarlarda iş olanağı bulabilirler.

Bölüm Fırsatları
Denizle ilgili bir çok disiplinler arası alanı kapsayan bu bölüm, mezunlara yalnız denizel ekolojik döngünün sağlıklı olarak korunması yanında besin zinciri aracılığıyla insan besin kaynağı ve ekonomik dengenin de geleceği konusunda bilinçli kararlar üretebilecek bireyler yetiştirecektir.

© Copyright 2020 | Near East Technology