Yönetim Kurulu – Girne Üniversitesi
+90 392 650 26 00
  • Başkan: Prof. Dr. Levent Kayrın
  • Başkan Yard.: Yard. Doç. Dr. Pınar Sharghi
  • Üye: Prof. Dr. Deniz Ünsalan
  • Üye: Prof. Dr. Süleyman Tolun
  • Üye: Doç. Dr. Mehmet Fatih Hüseyinoğlu
  • Üye: Yard. Doç. Dr. Abdullah Oraj Hüseyiniklioğlu
  • Üye: Yard Doç. Dr. Serkan Sancak
  • Üye:  Yard. Doç. Dr. Nalan Gelirli
© Copyright 2019 | Near East Technology