Hakkımızda

Hakkımızda

Girne Üniversitesi 2013 yılında,”yerel ve uluslar arası kurumlar içerisinde önlisans, lisans ve lisansüstü programları aracılığıyla eğitimde sağladığı üstün katkılarından dolayı tercih edilen bir kurum olma” vizyonu ile Kıbrıs’ın tarihi ve en güzel şehirlerinden biri olan Girne’de, Doğu Akdeniz coğrafyasının denizcilik ve havacılık üzerine uzmanlaşmış ilk üniversitesi olarak kurulmuştur. Eğitim ve öğretim olarak kökeni, kardeş üniversite Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kıbrıs’ta ilk Denizcilik Fakültesi'nin kurulmasına ilişkin alt yapısının 1978 yılında şekillenmesine dayanmaktadır. Kardeş üniversitesinden devraldığı köklü denizcilik eğitimi geleneği nedeniyle Girne Üniversitesi ideal bir yüksek öğrenim kurumu olarak yapılandırılmıştır.

Girne Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanlığı izniyle, KKTC Yüksek Öğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Denetleme Kurulu (YODAK) ve ilgili uluslar arası kurumların yönetmelik ve mevzuatlarına uygun olarak ve akredite edilerek kurulmuştur. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti (TC) Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış ve denizcilik ve havacılık ile ilgili programlarında TC Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının yönetmeliklerinde öngörülen şartları ve standartları yerine getirmiştir.

Girne Üniversitesi'nin Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Yüksekokulu ve Denizcilik Meslek Yüksekokulu programlarının tümü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) uluslar arası eğitim standartları, Sertifikalandırma ve Denizcilik Vardiya Konvansiyonu-STCW 95 Sözleşmesi ve STCW 2010 Manila Düzenlemeleri ile tam bir uyum içinde yürütmektedir. Bu amaçla, Üniversite kendi alanlarında deneyimli ve uzman kişileri kadrosuna eklemekte ve her programın altyapısı en güncel teknolojilerle donatılarak, denizcilik eğitiminin en etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır. Bunlar toplumsaal fayda, üniversite hedefleri, ulusal ve uluslararası denizcilik kurumları prensip ve gereklilikleri dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir.

Girne Üniversitesinde yürütülen, Denizcilik Yüksekokulu programları Türkçe, geriye kalan tüm eğitim ve öğretim programları İngilizce yürütülmektedir.

Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Uçak Mühendisliği, Pilotaj ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği olmak üzere üç programa öğrenci alarak eğitime başlamıştır. Gerek ulusal ve gerekse uluslar arası alanda ihtiyaç duyulan ve aranan kalifiye mezunları hedefleyen Havacılık ve Uzay Bilimleri programları her geçen gün gelişen havacılık sektörünün geniş istihdam alanına katkı sağlayacaktır. Yakın zamanda havacılık sanayinin önde gelen kurumları tarafından yapılan tahminler, önümüzdeki 20 yıllık sürede bir milyonun üzerinde pilot, mühendis ve teknisyen gibi birçok elemana gereksinim duyulacağını göstermektedir. Uluslararası öğrenci profiline sahip Girne Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde eğitim ve öğretim havacılık sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda İngilizce yapılmaktadır.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi eğitim programları, havacılık sektöründe gelişmiş ülkelerde uygulanan eğitim programlarının ötesinde, bazı yenilikler de içermektedir. Mühendislikte yenilikler arasında buluşçu ve yenilikçi düşünceleri olan öğrencilerin bu fikirlerini pratik olarak kolayca uygulamaya koyabilecekleri olanaklar da Girne Üniversitesi'nin sağladığı imkanlar arasındadır. Ayrıca öğrencilerin meslekleriyle ilgili çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaları, uygulamalı eğitimle özdeşleştirme açısından desteklenmektedir.

Pilotaj programında öğrenciler, genel havacılık bilgileri ile donatılırken özel pilot lisansı (PPL), ticari pilot lisansı (CPL) ve havayolu pilot lisansı alma aşamasına kadar getirilmektedir.

Takdir edilir ki pilotluk günümüzün en gözde meslekleri arasındadır ve dünyada giderek artan talep görmektedir. Uçma arzunuz varsa, Kuzey Kıbrıs, Türkiye semalarında bulutlara ulaşmak ve dünyanın en güzel yerlerini görmek istiyorsanız Pilotaj Bölümü bu imkanları size sağlamaktadır.
Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü sosyal ve teknik içerikli havacılık dersleri içermektedir. Pilotluk eğitimi ile müşterek dersler de bu bölümde verilmektedir. Havacılık işletmelerinde, hava alanlarında ve hava yolu şirketlerinde nitelikli eleman olarak çalışmak isteyenlerin almaları gereken bir eğitimdir.

Havacılık ve Uzay Bilimleri programları ile ilgili iki bölümünde ve Uçak Mühendisliği Bölümü'nde okuyan öğrencilerin eğitim süresince yaz stajı yapmaları da istenmektedir.

Öğrenciler, mezuniyetlerine kadar uluslararası standartlarda bir mühendislik ve havacılık eğitimi alacaklarından, mezuniyet sonrasında nitelikli elemanlar olarak havacılık sektöründe çeşitli statülerde çalışabilecektir. Mühendisler, havacılık ve uzay sanayinde, tasarım ve imalatta çalışabilecekleri gibi, çeşitli araştırma kurumlarında araştırmacı olarak da çalışma imkanına sahiptirler.