Eğitim Fakültesi

"Geleceğin Güvencesi Sağlam Temellere Dayalı bir Eğitime, Eğitim ise Öğretmene Dayalıdır."

M. Kemal ATATÜRK

Orhan Ciftci Photo

“Eğitim Bilimleri” kavramı temelde eğitim ve okulla ilgili tüm süreçleri ve ana başlıkları kapsayan genel bir alanı tanımlamaktadır. Öğrenme psikolojisinden, okul rehberliği ve danışmanlığına, ölçme değerlendirme yöntemlerinden, sınıf yönetimine, eğitim programlarının geliştirilmesinden okul yönetimi ve eğitim politikalarının belirlenmesine uzanan geniş bir yelpazedeki pek çok çalışma konusu eğitim bilimleri başlığı altında yer almaktadır. Bugün “eğitim bilimleri” alanı, yalnızca öğretmen yetiştirmekle ilgili bir çalışmalar bütünü olmaktan çıkmış, aynı zamanda çocukluktan yaşlılığa her düzeyde verilebilecek eğitimlerin içerik ve yöntem planlamasının kuramlaştırıldığı, bunlara ilişkin eğitim politikalarının değerlendirildiği kapsamlı bir bilim dalına dönüşmüştür.

Tüm bunlara ek olarak “eğitim” olgusu büyük ölçüde örgün öğretim süreçlerini ana uğraşı gören klasik eğitim anlayışı ve sınırlarının ötesine geçmiş, okulöncesi, uzaktan eğitim, yaşam boyu öğrenme, sürekli eğitim gibi yeni süreçleri de kapsamaya başlamıştır. Eğitim-öğretimle ilgili bilgi ve becerilerin her alanda bireylere ek avantajlar sağladığı günümüz profesyonel yaşamında, “eğitim bilimleri” alanının kapsamı içindeki dersler sadece öğretmen olmak isteyen öğrencileri değil, her alandan bireyleri ilgilendirmektedir. “Eğitim bilimleri” bilgisi, kişilerin hem kendi özel yaşamlarında hem de iş yaşamlarında kullanabilecekleri temel donanımı da sağlamaktadır.

Sevgili Öğrencilerimiz,
Yeni dönemde sizlerle birlikte olmanın geleceği sizlerle paylaşmanın ve geleceğe hazırlamanın heyecanını, sevincini ve gururunu yaşıyoruz, Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesi ailesine hoş geldiniz. Sevgili öğrencilerimiz, sizler artık Girne Üniversitesi’nin kalite güvencesi ve markası altında eğitim öğretiminizi sürdüreceksiniz.

Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesinin temel hedefi, eğitim öğretim yolculuğunu sizlerle birlikte sürdürürken, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği ilke ve inkilaplar ışığında blimin rehberliğinde geleceğimizin güvencesi olan gençlerimizi yetiştirerek, 21. Yüzyılın mesleki bilgi ve becerileriyle donatılmış nitelikli öğretmenleri yetiştirip topluma kazandırmaktır.
Girne Üniversitesi Eğitim Fakültesinin öğretmen eğitimine olan yaklaşımı işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Böylece, yetiştirdiğimiz öğretmenlerimiz hem kendileri için hem de ülkemiz için değer yaratacak hedef ve kazanımlara ulaşmanın yollarını açmış olacaklardır.Eğitim öğretim sürecinde, temel bilgi ve beceriler yanı sıra eleştirel düşünme, muhakeme, sentez ve yaratıcılık gibi farklı beceri kazanımlarınız yaşama ve ekonomik hayata dokunmanız için sizlere çok önemli fırsatlar yaratacaktır. Özellikle, eğitim, sürecindeki kazanımlarınız, üretkenliğinize yönelik göstereceğiniz performanslarınızı belirleyecek ve hedeflere ulaşmanızı kolaylaştıracaktır.
Kuzey Kıbrıs’ın ve Girne Üniversitesi’nin huzur dolu, güvenli, özgür ortamında uluslararası standartlardaki kaliteli ve ayrıcalıklı yüksek öğrenim hayatına hoşgeldiniz.

Hepinize başarılı, neşeli ve mutlu bir üniversite yaşamı dilerim...

Saygı ve sevgilerimle,

Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ
Eğitim Fakültesi Dekanı