Projeler – Girne Üniversitesi
           

Projeler

Girne Üniversitesi, Avrupa Birliği’nin “Micro B3” isimli projesine destek vermektedir. Bu proje EU 7th Framework Program dahilinde olarak ibe sözleşmesi NO: 287589 aracılığıyla sponsorlu olarak yürütülmektedir. Girne Üniversitesi, Oxford Üniversitesi’nden Dr.Dawn Field yönetiminde olan Work Package 2’nin aktif bir katılımcısı olarak görev almaktadır. Proje 1 Ocak 2012 de başlamış ve 4 yıl boyunca devam edecek bir projedir. Projenin konsorsiyumu, 32 disiplinlerarası akademik ve endüstriyel katılımcıdan oluşmaktadır.

Mikro B3 (biyo-çeşitlilik, biyoenformatik, biyoteknoloji) Projesi’nin amacı; yenilikçi biyoenformatik yaklaşımlar geliştirmek ve viral, bakteriyel, arke ve protist genomlar ve metagenomların, denizcilik ekosistemleri, biyolojisi ve ayrıca biyoteknik uygulamalar için, yasal çerçeve dahilinde, geniş-kapsamlı bir veri tabanı oluşturmaktır.

Girne Üniversitesi, Okyanus Örnekleme Günleri misyonuna dahil olan 15 kurumdan birisidir.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki linklere başvurunuz:
http://www.microb3.eu/home
http://www.microb3.eu/sites/default/files/deliverables/MB3_D3_4_PU.pdf

© Copyright 2018 | Near East Technology