Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik – Girne Üniversitesi
           

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Programın Amacı

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı özel ve/veya kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek büro yöneticisi adaylarını yetiştirmek üzere kurulmuştur. Program, sağlık kuruluşlarındaki her türlü bilgi ve belge süreçlerini yönetebilecek ve bu türden kuruluşlara gelen hastaların dosyalarını takip edecek, arşivleyecek, düzenleyecek meslek elemanı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Program başaldığı takdirde Üniversitemiz dokümantasyon ve sekreterlik konusunda genç dinamik ara elemanlar yetiştirecektir. Üniversitemizde özellikle dört yıllık lisans eğitimi veren Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, programın başarılı bir şekilde yürütülmesine temel oluşturacaktır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programını bitirenler ‘Tıbbi Dokümantalist’ veya “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Teknikeri” unvanları verilir. Bu elemanlar ülkemizde bulunan devlet kurumları ve özel sektörde iş bulup çalışabileceklerdir. Mezun öğrencilerimizin, mezun olduktan sonra ne gibi iş yerlerinde çalıştıklarını araştırıp programın başarı oranını ortaya koymuş olacağız. Alınan sonuçlara göre gerekli düzenlemeler programda yapılacaktır.

Tıbbi Dokümantalist, veya Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik teknikerliği, diğer birçok teknikerlik dalları ile ortak yönleri olan bir teknikerlik dalıdır. Amacı, tıpta ve sağlık bilimlerde üretilen, paylaşılan, kullanılan ve dosyalanması gerekli alet ve cihazların montajı, kullanımı, bakher türlü bilgi ve belgeyi düzenlemek ve arşivlemek olan bu programda, matematik, fizyoloji, bilgi teknolojileri, dosyalama ve arşivleme ve anatomi gibi temel bilim derslerinin yanında, hastalıklar bilgisi, meslek etiği, ilk yardım, klavye bilgisi, sekreterlik bilgisi, Sağlık bilgi yönetimi gibi dersler okutulur. Bu eğitimde iki yıl temel teorik eğitim yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi hastahaneleri, ve Bilgi ve Belge Yönetimi bölüm labovatuarlarında uygulamalı eğitimler verilecektir. Yukardaki notlar göz önüne alınırsa, yetiştirilecek öğrencilerin 21. yüzyıldaki teknolojik ve bilgiye dayalı gelişmelere ayak uydurabilecek ve yeni bilgileri kullanabilecek düzeyde, temel Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik teknikerliği bilgilerine ve mesleğine uygun mesleki ve kişisel niteliklilere sahip öğrenci yetiştirecektir.

Vizyonumuz, özel ve tüzel sağlık kurum ve kuruluşlarının profesyonelliğine ve uzmanlığına hizmet edecek sekreter teknikeri ve tıbbi dokümantalist yetiştirmektir. Bunu gerçekleştirirken ise sağlık kuruluşlarının hem sekreterlik ve büro hizmetlerinde hem de o kuruma ait veri, enformasyon ve bilginin paylaşılmasını, yapılandırılmasını, arşivlenmesini ve denetlenmesini sağlamaktır.

İş Olanakları

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından mezun olacak öğrencilerin şu sahalarda istihdam edilebilmeleri mümkündür:

  1. Özel işletmeler
  2. Sağlık Bakanlığı
  3. Serbest çalışma olanağı
  4. Özel Hastahaneler/Klinikler
  5. Devlet Hastahaneleri ve Klinikleri
  6. Ozel/Devlet Tıbbi Görüntüleme Merkezleri
© Copyright 2017 | Near East Technology