İngilizce Hazırlık Okulu – Girne Üniversitesi Eğitim Vakfı

İngilizce Hazırlık Okulu

Misyon
Üniversitenin en temel birimlerinden biri olan İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu KKTC, Türkiye ve diğer ülkelerden gelerek üniversitemizde eğitim görecek öğrencilerimiz için öncelikle bölümlerinde geçirecekleri akademik süreçte gerek derslerini takipte ve yapacakları araştırmalarda ortak eğitim dili olan İngilizce lisanında sağlam ve kalıcı bir alt yapı oluşturmak, gerekse üniversite olgusunu ve disiplinini idrak etmek, hem akademik hem de profosyonel hayatlarında bu bilince ve donanıma sahip olmalarını sağlamaktır.

Vizyon
Hazırlık Okulu’nun vizyonu öğrenciler tarafından tercih edilen, yenilikçi, kaliteli eğitim verebilen, en son teknolojinin derslerde kullanılabildiği, bireylerin akademik bilincinin ve sorumluluğunun geliştirildiği bir dünya üniversitesi olmayı amaçlayan üniversitemize, eğitim dili olan İngilizce lisanında dört beceriyi etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler yetiştirerek en üst düzeyde katkıda bulunmaktır.

Amaç ve Hedefleri

 • İngilizce’ye istenilen düzeyde sahip olmayan öğrencilere bu dile yönelik okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerini ve bunları destekleyen dil bilgisini kazandırmak.
 • Öğrencileri hazırlık okulundan sonra devam edecekleri bölümlerindeki derslerini takip etmek için ihtiyaç duydukları İngilizce seviyesine ulaştırmak.
 • Uluslararası standartlara uygun sağlıklı bir dil öğrenme ortamının yaratılması için sınıfları teknik yönden donatılmak ve dersliklerdeki öğrenci sayısını mümkün olduğu kadar en aza indirmek.
 • Öğrencilere dil öğrenimlerini geliştirmede yardımcı olacak rehberlik hizmetleri ve materyallere erişimi sağlamak.

 

Güçlü Yönleri

 • Gerek öğretmen, gerekse öğrencileri için yeterli kaynak ve materyalin mevcut olması.
 • Öğrenci, öğretmen ve idari üçlü arasındaki sıcak, samimi aynı zamanda saygı ve sevgi temeline oturmuş akademik ve idari güçlü bir iletişim ortamı olması.
 • Tüm öğrenci, öğretmen ve idari personelin aynı program ve hedef üzerine odaklanmasının takım ruhunu en üst düzeye çıkarması.
 • Dört dil becerisinin derslere entegre edilmesi ve her beceri için ayrı öğretmen olması.
 • Öğretmenlere ders saatleri dışında gerek grup gerekse bireysel olarak gerekli akademik takviye ve yardımın sağlanması.
 • Her dil becerisini öğrenciye en iyi şekilde aktarabilecek farklılıkta ve nitelikte öğretim kadrosu olması.
 • Akademik, idari ve fiziksel koşulların iyi ve verimli bir çalışma ortamı sağlaması.
 • Her öğrencinin öğrenme sürecindeki durumunun ve gelişiminin kontrol altında tutulması.
© Copyright 2017 | NEU-Webteam / KU-Webteam