Dersler – Girne Üniversitesi
           
Dönem I
 • 101 Hücre Bilimleri Ders Kurulu I
 • 102 Hücre Bilimleri Ders Kurulu II
 • 103 Hücre Bilimleri Ders Kurulu III
 • 104 Hücre Bilimleri Ders Kurulu IV
Dönem II
 • 201 Doku ve iskelet Sistemi
 • 202 Kas ve Periferik Sinir Sistemi
 • 203 Sinir Sistemi
 • 204 Kardiyovasküler, Solunum ve Kan
 • 205 Gasterointestinal Sistem ve Metabolizma
 • 206 Endokrin ve Ürogenital Sistem
 • 207 Hastalıkların Biyolojik Temeli
Dönem III
 • 301 İnfeksiyon Hastalıkları
 • 302 Neoplaszi ve Hemopoietik Sistem Hastalıkları
 • 303 Kardiyovasküler ve Solunum Sistemi Hatalıkları
 • 304 Gastrointestinal Sistem Hastalıkları
 • 306 Ürogenital Sistem Hastalıkları
 • 307 Nörolojik Bilimler ve Psikiyatrik Hastalıklar
 • 308 Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları
 • 309 Halk Sağlığı, Adli Tıp- Deontoloji-Biyoistatistik
Dönem IV
 • İç Hastalıkları Staj Programı
 • Pediyatri Staj Programı
 • Genel Cerrahi Staj Programı
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Staj Programı
Dönem V
 • Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Staj Programı
 • Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatri Staj programı
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon Staj Programı
 • Oftalmoloji Staj Programı
 • Kulak-Burun-Boğaz Staj Programı
 • Çocuk Cerrahisi Staj Programı
 • Nükleer Tıp Staj Programı
 • Radyasyon Onkolojisi Staj Programı
 • Adli Tıp Staj Programı
 • İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Staj Programı
© Copyright 2017 | Near East Technology