Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Güverte) – Girne Üniversitesi
           

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü (Güverte)

Misyon ve Vizyon
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün amacı öğrencilerine geminin güvenli seyirinin sağlanması ve yönetimi ile ilgili bilgi beceriler kazandırmaktadır.

Bu amaçla, bölümümüze gelen öğrencilerimize uluslararası denizcilik örgütünün öngördüğü düzeyde bilgi ve beceri kazandırarak sektörün gelişmesini sağlamaktadır. Teknolojiyide kullanarak denizciliği olabildiğince ileriye taşımak mesleki bilgi becerilerinin yanında takım çalışması ile personel yönetimini iyi bilen mühendisler yetiştirmektedir.

Kariyer
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz gemilerde sırasıyla Uzak yol vardiya zabitliği 3 veya 4.kaptanlıktan, Uzakyol Kaptanlığına kadar giden mevkilerde çalışabilmektedir. Ayrıca gerekli bilgi ve beceleriyi kazandıktan sonra denizclik sektöründe üst düzey yöneticilik yapabilmektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği iş olanakları geniş olup işsiz kalma ihtimali az olan nadir bölümler arasında yer almaktadır.

Lisans Programının En Güçlü Yönleri
Deniz ticaret filosu için gerekli olan Uzakyol Vardiya Zabiti eksikliğinden dolayı iş olanakları oldukça fazladır. 4 yıllık eğitimden sonra bu bölümden mezun olacakların kazandıkları niteliklerle sektörde ilk tercihe girdikleri görülmektedir. Bölümde temel mühendislik derslerine ek olarak vardiya esasları, pusula bilgisi, elektronik seyir, deniz hukuku, deniz meteorolojisi, oşinografi ve, gemi manevrası gibi dersler alarak bilgilerini becerilerini artırırlar. Bu sayede çalışma alanlarıda genişlemektedir. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünün en güçlü yanlarından biri, Uzakyol kaptanı olup yıllarca denizde hizmet veren hocalarımızdan oluşan kadromuz ile TEAL isimli eğitim ve araştırma gemimizdir.

Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar
Öğrenim, 2010 tarihli Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Tutma Esasları Uluslararası Konvansiyonu’nda STCW 2010 (IMO) A-II/1 ve A-II/2 Eğitim Standartlarının müfredatını karşılamaktadır.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının tarafindan 24 Temmuz 2001 tarihinde 24472 Sayili Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemiadamlari Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe bağlı olarak “Egitim ve Sinav Yönergesi ölçütlerine uygun egitim verilmektedir. Dört yıllık öğrenimin yedi yarıyılı üniversite kampüsünde, 1. ve 2. sınıf yaz stajlari yanında 6. yarıyıl eğitim ile Deniz Ticaret Filosu’nun gemilerinde uygulamalı yapılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin yanında, deniz deneyimi de kazanmaları öngörülmektedir. Disiplinlerarası bir ögrenim olan bu dal öğrenimi içinde deniz hukuku, gemi kiralama, brokerlik, ekonomi, personel yönetimi gibi deniz işletmeciliği bilgileri ile temel mühendislik dersleri, gemi teknolojisi bilgileri ve deniz meteorolojisi ile oşinografi gibi konular da yer almaktadır.

Öğrenciler ilk beş yarıyılda görmüs oldukları öğrenim ve toplam 12 ay’i bulan uygulamalı deniz eğitimleri ile üçüncü sınıf sonunda STCW 2010 Konvansiyonu ile T.C Ulaştırma Denizcilik Haberleşme Bakanlığı mevzuatını göre Uzakyol Vardiya Zabitliği için öngördüğü bilgi ve beceri düzeyine erişmekte, dördüncü yıl eğitimleri ile de Uzakyol Kaptanlığı için öngörülen bilgileri kazanmaktadırlar.

Disiplinin ön planda olduğu Denizcilik Fakültesinde eğitim üniformalı olup, uluslararası niteliktedir.

© Copyright 2017 | Near East Technology